Migrationsverket skapar framtida hot

Ulf och Agneta Lundgren ,
Det finns ett godtycke i Migrationsverkets (MIG:s) bedömningar, tycker Ulf och Agneta Lundgren i sin debattartikel.
Foto:MARCUS ERICSSON/TT
Det finns ett godtycke i Migrationsverkets (MIG:s) bedömningar, tycker Ulf och Agneta Lundgren i sin debattartikel.

Tänk dig att du har upplevt något hemskt och vill berätta det för någon som du har förtroende för. Du berättar ingående om vad som har hänt. Du har kanske sett människor dö, eller själv blivit misshandlad eller utsatt för hot.

Du har kanske förlorat din far eller mor. Upplevelser som gör att du känner att du inte kan stanna kvar i din hembygd eller i ditt land. Du tvingas lämna dem som står dig närmast.

Du kommer till ett annat land och berättar detaljerat om dina upplevelser, samtidigt gnager oron för dina kära och mardrömmar kommer om natten.

Då säger den som du berättar din historia för: ”Det du berättar är inte sant. Jag tror att du ljuger”. Dessutom har personen makt att säga att du ska skickas tillbaka dit du kom ifrån. Vad händer då i ditt inre? Du känner maktlöshet, vrede, ångest. Du blir frustrerad, deprimerad, apatisk, kanske blir du aggressiv eller faller in i ett töcken av droger.

Så är situationen för många av dem som kommit till Sverige från Afghanistan. De fall som vi sett på nära håll är inte unika. De är ynglingar som skulle kunna bli till stor nytta för vårt land.

Det finns ett godtycke i Migrationsverkets (MIGs) bedömning av deras ålder och man letar obetydliga avvikelser i deras berättelser för att finna anledning att besluta att de ska skickas tillbaka.

Sannolikhet är ett begrepp som tolkas mycket olika. En brottsling som bevisligen har varit på en brottsplats samtidigt med någon annan kan inte dömas då det inte är ställt utom all rimlig tvivel att just han är den skyldige. När det gäller ensamkommande flyktingbarn från Afghanistan så ska barnet göra sin identitet och ålder sannolik. Vanligtvis har de flytt utan att ha några papper som intygar vem man är.

I ett fall nära oss ökade en afghansk yngling i längd med fem cm under sju månader efter att han sökte asyl. Han var alltså fortfarande i pubertetstillväxt. Ändå skrev MIG upp hans ålder med ett halvår, så att han – när verket äntligen fattade ett beslut – kunde påstås vara 18 år och därför kunde utvisas från Sverige. Det Sverige som vi tills nu har trott vara ett land som omfattas av rättsäkerhet och humanitet.

Det är många som behandlas på detta sätt. Flertalet kan nog ta det utan att låta sin frustration gå ut över andra, men några kommer säkert att agera med ilska och kanske hamna i kriminalitet. Valet blir att gå under jorden i Sverige eller låta sig utvisas till något som man är övertygad om innebär att man kommer att bli dödad, eller tvingad in i situationer där man själv förväntas begå våldshandlingar.

Även om bara en procent av alla de som upplever att de har fått ett orättfärdigt beslut om utvisning blir kriminella eller låter sig rekryteras till IS eller någon annan extrem rörelse så lägger MIG:s beslut grunden för detta.

På så sätt blir Migrationsverkets beslut ett hot mot trygghet och säkerhet i vårt samhälle.