Nej till Nato - utred Natolobbyn

Ulf Bjeren ,
Allianspartierna har nu enats om att kräva en utredning om Natoanslutning vilket bara är en omskrivning för inträde i krigsalliansen, skriver insändarskribenten.
Foto:HENRIK MONTGOMERY / TT
Allianspartierna har nu enats om att kräva en utredning om Natoanslutning vilket bara är en omskrivning för inträde i krigsalliansen, skriver insändarskribenten.

Samma politiska krafter som målmedvetet arbetat för omrustning av krigsmakten från legitimt försvar av Sveriges territorium till deltagande i nykoloniala expeditionskårer (angreppskrig) använder nu den bristande försvarsförmågan som argument för inträde i Nato.

Sverige kan bara försvara sig en vecka enligt ÖB. I kombination med till största delen felaktiga och i andra fall kraftigt överdrivna påståenden om ryska gränskränkningar ger det en falsk bild av att Sverige skulle stå inför ett invasionshot från det sedan Sovjettiden militärt försvagade och av Nato hotade grannlandet.

Allianspartierna har nu enats om att kräva en utredning om Natoanslutning vilket bara är en omskrivning för inträde i krigsalliansen. Av främst följande skäl bör denna propå avvisas:

- I 200 år har Sverige levt i fred med Ryssland. Ett medlemskap innebär att Sverige förvandlas till en frontstat.

- Natos doktrin bygger på ömsesidig försvarsplikt vilket automatiskt förpliktigar varje ansluten stat att gå i krig i händelse av att en Nato-medlem kommer i väpnad konflikt.

- Sverige går vid Nato-anslutning miste om den nationella suveräniteten också i andra frågor som rör säkerhetspolitiken. Den dikteras av Pentagon eftersom Washington till åttio procent finansierar och dominerar Nato.

- Att kärnvapen stationeras på svenskt territorium kan inte förhindras vid medlemskap vilket gör Sverige till måltavla för kärnvapenangrepp.

- Pressen på Sverige att medverka i Natos olagliga och folkmordiska krig och i konfrontationspolitiken mot Ryssland ökar. Sverige blir medansvarigt för folkrättsvidriga handlingar och krigsförbrytelser.

Enligt en färsk opinionsundersökning som refereras av DN 10 januari var nu 33 % av de tillfrågade för Nato-inträde och 47 % mot. Detta ska bedömas mot bakgrund av månader av manipulerad nyhetsrapportering och desinformation om konflikten i Ukraina och Rysslands roll samt hetsen om (precis som vid Hårsfjärden helt obevisade) ubåtskränkningar. (Är hemliga bevis bevis?)

Rysslandskännaren Stefan Lindgren kräver på den välbesökta nätsidan Nyhetsbanken att Natolobbyns ohederliga strategi och spel under täcket med delar av officerskåren och med krigspartiet i USA:s kongress och Pentagon blir föremål för opartisk utredning.

Natolobbyns försök att förvandla Sverige till frontstat mot Ryssland i det tredje världskrig som förbereds (i bland annat Ukraina och Syrien) är det verkliga hotet mot Sveriges nationella oberoende och bestånd.