Ohållbart berg med övertid för privata tjänstemän

Insändare Artikeln publicerades
Övertiden för privata tjänstemän i Unionen är ohållbar, skriver Unionen Sydopst i sin debattartikel. Foto: Anders Wiklund / SCANPIX /
Övertiden för privata tjänstemän i Unionen är ohållbar, skriver Unionen Sydopst i sin debattartikel. Foto: Anders Wiklund / SCANPIX /

De privata tjänstemännen i Blekinge samlade tillsammans ihop 14 000 övertidstimmar per vecka förra året. För de som arbetade övertid innebar det mer än en halv dag extra i veckan, visar nya siffror från Unionen. Det är ohållbart.

Vi måste komma tillrätta med övertidsberget. Kraven i arbetslivet är tuffa. Vi förväntas göra mer på jobbet men får sällan mer resurser. Ekvationen går inte ihop.

Unionen är landets största fackförbund. Våra 650 000 medlemmar ser med egna ögon hur organisationerna blir allt mer slimmade och arbetsbördan tyngre. Vi kan nu presentera nya siffor över de privata tjänstemännens övertidsarbete i Blekinge. Tillsammans samlade de ihop 14 000 timmar per vecka, i övertid förra året.

För de som arbetade övertid innebar det nästan en extra arbetsdag - i veckan. Övertiden är ett tydligt tecken på att arbetsbördan är för stor. Vi hinner helt enkelt inte med det vi ska inom ordinarie arbetstid. Det är orimligt.

Samtidigt är psykisk ohälsa ett stort problem inom samtliga branscher på den privata arbetsmarknaden. Den enskilt största faktorn är hög stress i kombination med bristande återhämtning. Situationen är allvarlig. Men det är viktigt att komma ihåg att mycket går att förbättra.

Sedan två år tillbaka finns ett kraftfullt regelverk på plats som förkortas OSA. Regelverket består av olika krav som ställs på arbetsgivarna för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Regelverket har tagits fram i samråd med arbetsmarknadens parter och vi på Unionen har varit en drivande kraft för att det skulle bli verklighet.

Men regler gör ingen nytta om de inte används i praktiken. För trots att OSA har funnits i två år är det i dag endast vart tredje företag som tillämpar dem i praktiken. Det är inte hållbart. Arbetsmiljön måste förbättras.

För att det ska bli möjligt krävs att:

• Fler företag arbetar systematiskt med arbetsmiljön och inkluderar reglerna om den organisatoriska och sociala miljön.

• Arbetsgivarna inför tydliga riktlinjer för tillgängligheten. Många tjänstemän är i dag tillgängliga utanför arbetstid trots att de inte behöver det.

• Resurserna måste anpassas till arbetsuppgifternas omfattning. Sveriges tjänstemän är experter på sina yrken. De måste få tid och utrymme för att kunna utföra arbetet på bästa sätt. Det är 2018.

Ingen ska behöva jobba sex dagar i veckan för att hinna med sitt jobb.

Joakim Ravemyr, regionordförande Unionen Sydost

Bettina Johansson, regionchef