Ratificerar snabbt konventionen om förbud mot kärnvapen

Insändare Artikeln publicerades

Sverige måste ratificera FN-avtalet! Kärnfysikernas Science and Security Board har flyttat fram sin ”Domedagsklocka” till två minuter i tolv: ”En världskatastrof hotar.” Nato, USA:s förlängda arm, har anlagt raketbaser intill Rysslands gränser. Varningstiden har drastiskt sjunkit för Rysslands kärnområden vilket ökat risken för ett offensivt eller defensivt förstaslag.

USA har ensidigt meddelat att man lämnar 1987 års avtal med dåvarande Sovjetunionen om att inte placera medel- och långdistansrobotar nära det andra landets gränser. I USA:s strategidokument utpekas öppet Kina och Ryssland som huvudfiender.

Flera konfliktområden har potential att eskalera till storkrig: Korea, Ukraina, Syrien. Men i Sverige har frågan om världsfreden låg prioritet. Det är som Hiroshima och Nagasaki vore glömda. Och vi blir inte längre påminda om faran för en ”nukleär vinter” i spåren av ett kärnvapenkrig.

Detta är farligt. Världsopinionen är nämligen den ”andliga atombomb” som kan stå emot de krigsdrivande krafterna. Natolobbyn har drivit vårt land till att underordna sig Nato. Målet är fullt medlemskap. Om Sverige håller fast vid alliansfrihet bidrar det till att minska spänningarna i vår del av världen.

I stället har riksdagen antagit ett värdlandsavtal med Nato som tillåter deponering av vapen, inklusive kärnvapen, och trupper på svenskt territorium. Därmed har Sverige kommit i ett utsatt läge som direkt måltavla i en stormaktskonflikt. 122 stater i FN inklusive Sverige röstade i somras för en resolution om totalt och juridiskt bindande förbud mot kärnvapen.

Det krävs att minst 50 stater ratificerar avtalet för att det ska börja gälla. Sverige var en av de drivande krafterna bakom resolutionen. Nedrustning och avskaffandet av kärnvapen har varit en svensk paradgren i internationell politik. Men USA har genom försvarsminister James Mattis och chargé d`affaires David Lindwall pressat regeringen att inte ratificera FN:s kärnvapenförbud.

Enligt USA står kärnvapenmotstånd i motsättning till samarbete med USA och Nato. Över 80 % av svenska folket vill enligt opinionsundersökningar att Sverige ratificerar förbudet mot kärnvapen. Men riksdagsmajoriteten tillsammans med försvarsministern och dominerande media motsätter sig detta efter USA:s påtryckningar.

Detta bör en bred fredsopinion kunna enas om: Att Sverige skyndsamt ratificerar konventionen om förbud mot kärnvapen. Att riksdagen antar en lag som förbjuder kärnvapen i Sverige och ger rätt att inspektera utländska stridsenheter på svenskt territorium.

Ulf Bjerén, Karlskrona