1. Avdelningar
  2. Orter
  3. E-tidning
  1. Shop
  2. Tjänster
  3. Annonsera
  4. Tipsa oss!
  5. Kundcenter

Innehåll A-Ö

S vill klämma åt privata vårdgivare

Skatteverket ålägger efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen privata vårdföretag 25 procents moms från och med första juli i år.
Publicerad 27 maj 2019
Detta är en insändare i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Det leder till olika villkor för offentliga och fristående vårdgivare och ger privata vårdgivare ett skattepåslag som kommer att riskera vårdverksamhet runtom i hela landet. Privata vårdgivare inom sjukvård,tandvård,omsorg får extra kostnader som de inte får dra av och som det inte finns marginaler för. Nästan hälften av den svenska primärvården drivs av privata vårdgivare och för många av dem kommer vårdmomsen att skapa stora problem. Kompetensförsörjningen blir lidande i ett läge när det redan är svårt att rekrytera vårdpersonal i många delar av landet. Tillgängligheten för patienterna försämras.

I Januariöverenskommelsen står det att”konkurrensneutralitet ska råda mellan offentliga och fristående vårdgivare”. Socialdemokraterna ser väl ändå nu en chans att klämma år privata vårdgivare.

Skatteverkets tolkning av momsreglerna är långtifrån självklar. Överklaganden har gjorts.

Skatteverket borde inte tillämpa sin tolkning av lagen under rådande omständigheter. Råder det missförstånd och oklarheter måste den lagstiftande församlingen det vill säga riksdagen ändra lagtexten så att konkurrensneutralitet alltid råder mellan offentliga och privata vårdgivare.

Gustav Nilsson (M)

Regionpolitiker