unlock

Ta del av våra användarvillkor

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat våra användarvillkor så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

  1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  3. E-tidning
  4. Söksearch
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Sjöfartens kostnader för höga

Föreningen Svensk Sjöfart, som är en branschorganisation för svensk sjöfartsnäring och representerar ett 60-tal rederier, instämmer i vad Sjöfartsverkets GD, Katarina Norén, skriver rörande sjöfartens underutnyttjande som samhällsresurs (Sydöstran den 13 november).
Sjöfart är bra men får höga kostnader genom statens och kommunernas avgifter.
Sjöfart är bra men får höga kostnader genom statens och kommunernas avgifter.
Foto: Johan Nilsson/TT
Detta är en opinionstext i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Inte minst har politiken och myndigheter såsom Trafikverket gång efter annan lyft behovet av att använda sjöfarten i högre utsträckning av skäl som miljö/klimat, trafiksäkerhet, framkomlighet i vägtrafiken men också utifrån perspektivet att sjöfartens infrastruktur är mycket billig att tillhandahålla för staten, till skillnad från landinfrastrukturen.

Svensk Sjöfart har genom åren glatts åt regeringens tydligt uttalade höga ambition med att säkerställa att sjöfarten i högre utsträckning kan användas för att avlasta vägar men också järnvägar för att frigöra kapacitet där.

En tydlig signal om denna ambition var den godstransportstrategi som regeringen tog fram och att flera uppdrag har givits myndigheterna. Att ett särskilt godstransportråd tillsattes var mycket bra. Men faktum kvarstår. Kostnaden för att använda sjöfarten är i många fall på tok för hög.

Inte minst drivs kostnadsbilden faktiskt av staten och av de ofta kommunalt ägda hamnarna. Farleds- och lotsavgifterna står för en mycket stor andel av de totala kostnaderna.

ERBJUDANDE!

Allt innehåll på sydostran.se, appen MinSydöstran och e-tidning mån-sön. Endast 1 krona första månaden! (ord pris 179 kr)

Ser man till de fasta kostnaderna för ett anlöp som det nya rederiet Wallenius-SOL skulle göra till Gävle hamn för att där fylla på gods när man passerade hamnen och hade tillgänglig kapacitet så blir det tydligt hur omöjlig affären är. Hamnavgiften skulle äta upp 13 procent av kostnaden och de avgifter som Sjöfartsverket skulle ta ut uppgick till 32 procent för lots respektive 49 procent för farledsavgiften – en avgift för att fartyget använder vattenvägen in till hamnen.

Den senare typen av avgift är mycket ovanlig internationellt sett. Lasten fick gå vidare på lastbil istället. Rederiet vill väl och även när man bortsåg från själva driften av fartyget tvingades man konstatera att man skulle få betala nästan 40 000 SEK för att hämta godset. Dessvärre är det inte ett enstaka skräckexempel utan siffrorna är nära nog identiska i ett fall där Skellefteå var orten. Med de förutsättningarna är det svårt att bedriva ett rederi och för samhället att nå överflyttningsmålen.

För närvarande har Sjöfartsverket en remiss ute där man vill höja avgifterna även under 2021 och därmed försämra kalkylen ytterligare. Behöver vi säga att Svensk Sjöfart är negativa till föreslagna höjningar då de motverkar de samhällspolitiska målen och försvagar svensk konkurrenskraft?

quote
Den enda rimliga vägen framåt är att statens anslag till myndigheten ökar betydligt.

Den enda rimliga vägen framåt är att statens anslag till myndigheten ökar betydligt. Idag är de 10 procent och ca 80 procent tas ut av sjöfarten och därmed ytterst industri och besöksnäring. Detta förhållande leder till att man inte når överflyttningsmålen och skapar en konkurrensnackdel för industrin – i synnerhet den som ligger långt från de större marknaderna.

Ragnar Johansson, vd Wallenius SOL

Rikard Engström, vd Svensk Sjöfart