Skamligt att krigsorganisationen Nato finns

Judith Skörsemo ,

Allianspartierna har sen de kom till makten 2006 fört en kampanj för svenskt medlemskap i Nato. På olika sätt har de fått Sverige att närma sig Nato och försökt bryta svenskarnas negativa inställning till att släppa alliansfriheten.

Försvaret fick allt mindre resurser och så gick ÖB ut och berättade att Sverige bara har kapacitet att försvara sig ett par veckor. Sverige har deltagit i det Nato-ledda kriget i Afghanistan. Nästa steg var att tillåta Nato-ledda krigsövningar på svenskt territorium.

Konflikten i Ukraina som blev en maktkamp mellan Ryssland och USA/EU gynnade de svenska Nato-anhängarna. I det läge som råder är det svårt att förstå hur någon kan vilja utsätta Sverige för att bi en ny bricka i detta spel och provocera Ryssland. Inte minst nu när vi dagligen upplever hur folk måste fly ifrån krig. Ska det bli svenskarnas tur att fly över Östersjön?

Finns det någon konflikt i världen där Nato har varit inblandad som inte lett till krig. Det är en skam för mänskligheten att krigsorganisationer som Nato finns. Vi borde ha kommit längre när det gäller att lösa konflikter än att döda varandra. Nu lever den största delen av världens befolkning i ett samhällssystem med ojämlika villkor som genererar konflikter.

Istället för solidaritet och empati ska vi konkurrera och förtrycka varandra. Ett samhällsystem som bara gynnar ett fåtal och är väldigt frustrerande för stora grupper. Trots att vi vet att jämlika samhällen är det bästa för alla fortsätter vi med förtryck och utslagning. Vi behöver fler fredsorganisationer istället för krigsorganisationer så att vi på sikt kan utveckla bättre konfliktlösande metoder än de primitiva krigen.