Stigande avgift på alla fossila bränslen

Lars Almström ,

Klimatmötet i Bonn aktualiserar frågan om vilken roll Sverige kan spela för att motverka klimatförändringen. En svensk klimatpolitik som fungerar – och som alla länder kan använda – skulle kunna få enorm betydelse.

En sådan klimatpolitik måste göra CO2-utsläppen från fossila bränslen dyrare, mycket dyrare. Samtidigt måste den kunna få ett brett politiskt stöd från höger till vänster. Dessutom måste den tilltala allmänheten, trots att priserna på fossila bränslen måste stiga rejält, eftersom endast en kraftig prisstegring kan garantera att efterfrågan på fossila bränslen minskar så mycket som ett stabilt klimat kräver.

Vilken politik kan det röra sig om? En skattehöjning duger inte, ifall politiken ska få brett stöd från höger till vänster. En vanlig skatteväxling då? Nej. Skatten på fossila bränslen måste bli så hög att det inte finns utrymme för en lika stor sänkning av inkomstskatten. Märk väl att vi söker något som alla länder kan använda och alla länder har inte hög inkomstskatt.

En variant av skatteväxling förefaller betydligt mer lovande. Lägg en stigande avgift på alla fossila bränslen, men dela ut statens hela intäkt från denna avgift i lika stora delar till varje vuxen medborgare, varje månad. En sådan stigande avgift kan höjas i den takt som krävs för att kraftigt minska konsumtionen av fossila bränslen.

Allmänheten skulle älska den, ifall politiken förklaras ordentligt. Allt fler ekonomer och ansvarskännande politiker, och även folkvalda församlingar runt om i världen, förespråkar redan liknande förslag.

Låt oss införa en sådan stadigt stigande avgift med full utdelning på bensin och diesel! Då skulle lilla Sverige visa ett upp ett strålande exempel på en klimatpolitik som hela världen kan använda - och behöver.