Stoppa Natos övning i norra Sverige

Margareta Fryxell Ronneby Monika Norell Malmö ,

Varför diskuteras inte värdlandsstödavtalet och NATO-ländernas testbombningar och den förstående NATO-övningen, ACE, Arctic Challenge Exercise? Det är en stor militär NATO-övning som startar den 25 maj och pågår till den 4 juni i Norrlands inland, Sameland.

Vi är oroliga för att dessa stora och för vårt land så avgörande frågor inte diskuteras mer i massmedia och av politiska företrädare. En tredjedel av Sveriges yta kommer nu den 25 maj att tas i anspråk för avancerade militära övningar med mer än 100 plan i luften.

Denna del av Sverige utgör en unik natur i Nordeuropa och under denna tid häckar fåglar och renkalvar föds. Samer och andra näringsidkare körs över. Den svenska försvarsmakten kan stänga av luftrummet, när de vill och t.ex hindra flygning i området.

Varför tillåter svenska staten sådana övningar, när Sverige inte är medlem i NATO? En sak är klar att svenska staten får rejält betalt. För utförlig information och bakgrund rekommenderas läsmagasinet FILTER, april – majnumret 2015.

Den 28 augusti beslutade den dåvarande alliansregeringen med stöd från Socialdemokraterna att Sverige skall underteckna ett avtal om s.k. värdlandsstöd med NATO. Därefter undertecknade ÖB avtalet på Natotoppmötet i Wales den 5 september 2014. Detta avtal ska behandlas av riksdagen våren 2016. Det betyder att det finns tid till att väcka opinion och stoppa planerna med värdlandsstödavtalet.

Avtalet innebär att NATO tillåts att ha trupper och vapen, t.o.m. kärnvapen på svensk mark och i svenskt luftrum. Avtalet innebär att Sverige ska öppna gränserna för NATO-operationer, övningar och testning av vapensystem. Vidare ska NATO kunna få obegränsad tillgång till svenskt territorium i fred och i krig. Sverige förpliktigas att ge stöd åt NATO i alla lägen. Avtalet innehåller bestämmelser som strider mot svensk grundlag. NATO:s trupper ska inte kunna dömas för brott begångna i Sverige.

Allt detta är oroväckande. Sverige har haft 200 år av fred om vi bortser från insatsen med svenska trupper i Afghanistan. Den formella alliansfriheten hotas liksom vår säkerhet. Sverige kan spela en mycket större roll i fredssamtal i stället för att stödja krigsorganisationen/försvarsalliansen, NATO.

Fredshandlingar skapar fred och krigshandlingar skapar inte fred.