Svar på öppet brev om arrendeavtal med Marinkompaniet

Insändare Artikeln publicerades

Trålaren Edith har ett kulturhistoriskt värde och föreningen Edits Vänner gör ett stort arbete för att bevara båten. Från kommunens sida är vi intresserade att hitta lösningar så att föreningen Edits vänner även fortsättningsvis kan ta hand om Edit och att hon finns kvar i Karlshamn.

Nu till kommunens beslut och överväganden vad gäller arrendeavtalet med Marinkompaniet:

Under väldigt många år har politiker och tjänstepersoner från kommunen fört dialog med företagare och övriga intressenter i Väggaområdet för att hitta lösningar som kan tillgodose samtligas önskemål.

Under de senaste åren har olika riktade åtgärder genomförts för att företagarna i Vägga ska kunna utveckla sina verksamheter. Allt från skyltning, utökade parkeringsplatser och att ställa mark till förfogande till att påbörja detaljplanearbete för att förbättra förutsättningarna för de lokala företagen. Företagarna i Vägga har också gjort ett stort jobb, inte minst när de skapade den nu årligt återkommande flytande båtmässan, Vägga Boatshow. Mässan drog 2019 stor publik och visade vikten av Vägga som ett center för och företagande med inriktning på fritidsbåtar.

För att Marinkompaniet och MMG ska kunna utveckla sina verksamheter i Vägga behöver de tillgång till mera mark samt bryggplatser. I detta nya arrendeavtal tillgodoses delar av Marinkompaniets behov genom att de får möjlighet att arrendera den mark som finns i nära anslutning till deras befintliga verksamhet.

Inom det nya område som Marinkompaniet nu får möjlighet att arrendera finns den slip som nyttjas för större båtar, bland annat Edith. När kommunen beslutade att arrendera marken till Marinkompaniet gjordes bedömningen att antalet båtar som behöver nyttja den stora slipern är ganska få och att det finns möjlighet att ta upp dessa båtar för underhåll i andra Blekingehamnar.

Vår bedömning är även att ur ett miljöperspektiv är det inte lämpligt att bedriva verksamhet på den stora slipern på det sätt som gjorts över tid. Utan rening har bottenfärger och andra föroreningar, som tvättats bort från båtarna, fritt runnit ned i vattnet. Genom att vi nu inte kommer att nyttja den stora slipern minskar föroreningarna i Väggaviken. Kan en tankstation och spolplatta anläggas inom arrendeområdet skulle det innebära en stor miljönytta genom minskat spill med både drivmedel och färgrester.

Därför beslutade en enig kommunstyrelse vid sitt sammanträde den 3 december 2019 att teckna arrendeavtal med Marinkompaniet i syd AB inom fastigheten Karlshamn 5:1 i Väggaområdet.

Per-Ola Mattsson (S)

Kommunstyrelsens ordförande

Karlshamn

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Sydöstran och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.