Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. E-tidning
  1. Shop
  2. Tjänster
  3. Annonsera
  4. Tipsa oss!
  5. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Svebio förvärrar klimathotet

Svebio är en kommersiell lobbyorganisation som vill öka användningen av bioenergi i Sverige. De bär ett tungt ansvar för den gigantiska felsatsning som givit oss en snabb ökning av biobränslen i den svenska energimixen.
Publicerad 9 oktober 2020
Detta är en insändare i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Världen befinner sig i ett extremt klimatnödläge. Koldioxidhalten i atmosfären måste så snart som någonsin möjligt återställas till under 350 ppm. Vårt bästa verktyg för att klara detta är skog. Träden fångar in och lagrar koldioxid hela tiden. Stora träd fångar in stora mängder koldioxid, medan små nysatta plantor knappt fångar in något alls.

När man hugger ned ett träd slutar det att fånga in koldioxid. Tunga maskiner gör att marken vid kalhyggen släpper ut mängder av koldioxid. Och när trädet sedan eldas upp som papper, pellets eller biobränslen för fordon återförs all koldioxid som trädet hade fångat in till atmosfären.

Annons

Ändå har biobränslena länge ansetts klimatneutrala, eftersom dessa koldioxidutsläpp förväntas bli infångade igen av nya små plantor. Men detta tar alldeles för lång tid. För en nysatt planta tar det många decennier att fånga in den koldioxid som fanns i ett stort träd. Det är tid som vi inte har, eftersom koldioxidhalten måste sänkas nu - inte om 80 år. Skogen gör därför störst klimatnytta om den får stå kvar.

Detta vet ju Kjell Andersson och Svebio. Ändå påstår de att den skog som står kvar fångar in mer koldioxid än vad den avverkade skogen innehöll. Men alla förstår ju att skogen skulle ha fångat in ännu mer ifall man inte hade avverkat en del av den.

I sitt svar på min insändare målar Andersson upp en dyster bild av vad som skulle ske ifall priset på biobränslen skulle stiga. Arbetslöshet, höjda taxor för fjärrvärme och förlorade intäkter för skogsägare. Men man kan inte förhandla med naturen.

Samhället kan och måste omformas och då uppstår ett stort behov av arbetskraft. Vi behöver solceller på alla lämpliga tak. Elvägar och vindparker som Blekinge Offshore måste byggas snarast. Allt detta skapar massor av arbetstillfällen.

De samlade vetenskapsakademierna i Europa (EASAC) är också mycket tydliga: biobränslen förvärrar klimathotet. Det är ju närmast komiskt att Andersson försöker slå i oss att han och Svebio vet bättre än Europas samlade vetenskapsakademier.

Han har också fel i sin förmodan att jag skulle stöda utsläppsrätter. Klimatsvaret förordar något mycket effektivare: en stadigt stigande avgift på alla klimatförstörande bränslen och samtidig kompensation till alla medborgare genom att statens hela intäkt från avgiften delas ut varje månad i lika delar och ett extra stöd till landsbygd och glesbygd. Den stigande avgiften skulle steg för steg gynna tekniker som inte orsakar koldioxidutsläpp och utdelningen skulle hjälpa oss alla att välja sådana varor och tjänster.

Lars Almström

Klimatsvaret

Annons
Annons
Annons
Annons