Ta hand om din löneutveckling

Insändare Artikeln publicerades

 

Foto: Adam Wrafter/SvD/TT

Din argumentation för högre lön ska bygga på konkreta och sakliga argument. Du måste kunna skilja på fakta och tyckande.

Lönen betalar inte bara räkningarna, den är också en bekräftelse på hur ditt arbete uppskattas och värderas. Att vara nöjd med lönen, är därför en del av att trivas med jobbet.

Unionens mål är att du ska ha en lön som du känner motsvarar ansvaret, arbetsuppgifterna och prestationen. Att du tjänar som du förtjänar. Det finns ingen laglig rätt till höjd lön varje år. Detta finns istället ofta inskrivet i löneavtalet i kollektivavtalet. Samma sak gäller för lägstalöner.

Däremot är lönekartläggning lagstadgat och ska göras varje år, av alla arbetsgivare. Syftet med kartläggningen är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön mellan kvinnor och män.

Hur såg det ut hos er förra året? Genomfördes lönekartläggning? Trots att det är lagstadgat finns det fortfarande arbetsgivare som struntar i lönekartläggningen, vilket ju är olagligt och oansvarsfullt, samt en rejäl bromskloss på vägen mot jämställda löner. Här måste arbetsgivarna ta sitt ansvar.

Men åter till dig och ditt eget ansvar. Vad kan du själv göra? Ditt lönesamtal är din chans att prata om dina egna uppgifter, resultat och hur du anser att de bör påverka din löneutveckling. Det är ditt tillfälle att komma överens med din chef om vad du ska göra för att få högre lön eller andra förbättrade villkor.

Det kräver att du är förberedd och har goda argument. Det kräver att du vet vilka kriterier som gäller. För utan tydliga kriterier kan lönesättningen till medarbetarna bli högst godtycklig.

Din argumentation för högre lön ska bygga på konkreta och sakliga argument. Du måste kunna skilja på fakta och tyckande. Utgå från dig själv och vad du gjort. Ansvaret, arbetsuppgifterna och prestationen är bra utgångspunkter att diskutera utifrån. Var tydlig med vad du har bidragit med. Chefen kanske inte riktigt vet vad du gjort eller vilken positiv påverkan det har haft.

Och lika viktigt, om du inte är nöjd med din lön, be chefen motivera varför du har den lön du har. Det ger dig insikter om vad du kan förändra och vad du ska göra för att få en högre löneökning.

Om du har en facklig klubb på din arbetsplats kan de hjälpa dig med information och coachning när det gäller ditt lönesamtal. Förutom att hjälpa dig med förberedelser så förhandlar Unionens klubb även om hur det centrala löneavtalet ska fungera på din arbetsplats.

Klubbens uppgift är att bevaka att ramarna i det centrala löneavtalet följs och tillsammans med din arbetsgivare anpassa processen för hur löner sätts och hur lönekriterier tas fram. Klubben förhandlar också om ytterligare löneutrymme till individuella löneökningar och förhandlar för dig som önskar klubbens stöd.

Lönen är som sagt viktig för oss. Även bortom de mest uppenbara ekonomiska aspekterna.

Så ta hand om din löneutveckling så gott du bara kan. Du ska tjäna det du förtjänar

Joakim Ravemyr, regionordförande Unionen Sydost

Bettina Johansson, regionchef

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Sydöstran och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.