USA bombade läkemedelsfabrik i Syrien

Insändare Artikeln publicerades

USA:s, Frankrikes och Storbritanniens folkrättsvidriga missilattack 14 april påstods rikta sig mot kemiska vapen i Syrien. Om det vore sant vore det extraordinär dårskap med tanke på följdverkningarna för hundratusentals närboende av sådana bombningar.

Men det är inte sant då det på regeringssidan inte finns några depåer eller fabriker för kemiska vapen att bomba. Såväl Ryssland som Syrien har under FN-övervakning gjort sig av med dessa vapen för länge sedan. Men i områden erövrade från de väststödda terroristarméerna har återfunnits behållare med ursprung Saudiarabien, USA och Tyskland.

Två tredjedelar av Natotrions missiler sköts ner av syriskt luftvärn. Men ett mål som träffades var det farmakologiska forskningscentret Barzeh i utkanten av Damaskus. OPWC inspekterade detta center så sent som i november 2017 och rapporterade att där fanns inga förbjudna substanser.

I Barzeh producerades bland annat cytostatika och andra cancermediciner och motgift mot skorpion- och ormgift. USA:s och EU:s utomrättsliga sanktioner mot Syrien, i vilka Sverige deltar, har länge förhindrat inköp av vaccin, läkemedel och medicinsk utrustning utomlands. Sanktionerna i kombination med bombning av Syriens inhemska läkemedelsindustri är en genocid politik, en strategi för utdraget folkmord.

För tro inte att de inte visste vad de gjorde! Efter att ha misslyckats med flera olika cyniska taktiker för regimskifte i Syrien tillämpar de nu den irakiska modellen med sanktioner från 1990-talet. Den om vilken den feministiska utrikespolitikens grundläggare Madeleine Albright i en TV-intervju tillfrågades om den var värd priset, bland annat minst en halv miljon barns död på grund av svält och brist på mediciner, och hon svarade utan förbehåll Ja!

Nu talas om så kallade fake news, falska nyheter. De anspelar till exempel på vad som påstås användas vid ryska påverkansoperationer på andra länders val. Det hela är dock väldigt illa förankrat i empiri. Men utmärkt att använda för att demonisera och tysta kritik.

USA:s praxis att lägga sig i andra länders inrikespolitik leder för övrigt inte ens till några höjda ögonbryn. Vad som glöms i media är att de grövsta falska nyheterna (lögnerna) är de som används för att starta krig.

Några exempel: Nordvietnamesiska patrullbåtar angriper amerikansk jagare i Tonkinbukten (Vietnamkriget 1964), Saddam har massförstörelsevapen (Irakkriget 2003), Gadaffi bombar sitt eget folk (Libyenkriget 2011). Till de lögnerna hör nu också: Al Assad dödar spädbarn med giftgas (Syrienkriget 2018).

Ulf Bjerén Karlskrona