Utreda Natomedlemskap urbota dumt

Insändare ,
Foto:Massoud Hossaini

Hur kan partier säga att de vill ta ansvar för Sverige och förorda att vi ska gå med i Nato? Denna krigshetsande organisation som är insyltad i nästan alla världens konflikter.

Ska vi tillhöra ännu en organisation som ska styra besluten och undergräva demokratin? Räcker det inte med EU? Moderaterna och folkpartiet har ju strävat efter medlemskap i Nato sen de tog makten 2006.

Men kan någon förstå varför de vill utsätta svenska folket för detta? Varför vill de att svenska män och kvinnor ska skickas ut i Natos alla krigshärdar?

Speciellt i det läge som råder nu i Sveriges närhet med Rysslands och USA-EU:s kamp om makten över Ukraina. Speciellt nu är det viktigt att vi värnar om vår alliansfrihet så gott det går med Natos krigsövningar på svenskt territorium.

Men ännu mer utsatta blir vi om Nato ska anlägga baser i vårt land. Det är illa nog att vi tvingas lägga stora resurser på vårt försvar för att garantera alliansfriheten. Det är ändå mindre kostsamt än om vi skulle gå med i Nato och betydligt tryggare än att vara en måltavla mellan två stormakter.

Det är otroligt och oerhört sorgligt att så många fortfarande 2015 anser att krig är en nödvändig konfliktlösnings metod. Tänk om alla de resurser som satsas på krigen istället användes för att få fram fredliga metoder. Krig är så primitivt och förödande för alla inblandade.

Sverige borde istället vara i främsta ledet när det gäller att få fram fredsbevarande metoder. Flera forskare har redovisat det vi egentligen vet att segregerade samhällen med stora skillnader mellan fattiga och rika leder till konflikter. Att egoism och roffarattityder bygger upp hat och konflikter.

Vi står inför klimatförändringar som kan leda till stora flyktingströmmar. Vi kan inte lösa de problemen med krigsorganisationer. Vi har bara en jord och på den måste vi samsas och inte bomba sönder den och förstöra och förgifta människor och natur.

Länge var jag naiv och trodde att bara kvinnor fick mer makt så kommer krigshetsen att minska. Men tyvärr så är det allt för många kvinnor med makt som förordar upprustning istället för fredsbevarande åtgärder.

Förslaget att utreda Nato-medlemskap är så urbota idiotiskt att jag är benägen att tro att det lagts nu för att än en gång försvåra för S och Mp regeringen.

Judith Skörsemo