Vad är det för socialistiskt med läroplanen?

Insändare Artikeln publicerades
Emilie Pilthammars blogginlägg har skapat en rejäl debatt om förskola och fritidshem.
Foto: Hasse Holmberg / TT
Emilie Pilthammars blogginlägg har skapat en rejäl debatt om förskola och fritidshem.

Tack för ditt svar, Louise Erixon. För några dagar sedan ställde jag en fråga till fyra politiska partier i Sölvesborg och till Samstyret som samarbetsgrupp. Jag har inte sett några svar från M, KD eller SoL, men i torsdags svarade du på min – och på många andras – fråga. Du säger att Samstyret inte formellt har diskuterat Emilie Pilthammars blogginlägg om förskolan. Jag utgår därför ifrån att du uttalar dig som kommunalråd i Sölvesborg och som representant för SD.

I ditt svar skriver du bland annat:

”Jag tolkar det (Emilies blogginlägg, min anm) som en kritik mot läroplanen och förskolan som socialistisk institution och det är man berättigad att ha, tycker jag. Det finns väl inget kontroversiellt att ifrågasätta det från borgerligt håll.”

Du fortsätter med:

”Jag ser en borgerlig politiker som har skrivit ett kritiskt inlägg om läroplanen och de socialistiska tendenserna i förskolan”.

Och du avslutar ditt inlägg med att konstatera: ”Emilie har agerat helt utifrån den politiska stol hon sitter på och de politiska utgångspunkter som många av hennes borgerliga kolleger har generellt. Sedan får socialistiska politiker skrika hur högt de vill, vi kommer att fortsätta vara kritiska mot det”.

Alltså kan jag konstatera att Emilie har uttalat sig som kommunalråd i Sölvesborg och som representant för M.

Att här återge förskolans läroplan i sin helhet skulle ta för stor plats. För övrigt utgår jag från att både du och din kommunalrådskollega har läst den.

Jag väljer därför att göra några urklipp ur läroplanen;

”Förskolan vilar på demokratins grund.”

”En viktig uppgift för förskolan är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på”.

”Verksamheten ska bedrivas i demokratiska former och därigenom lägga grunden till ett växande ansvar och intresse hos barnen för att de på sikt aktivt ska delta i samhällslivet”.

”Den växande rörligheten över nationsgränserna skapar kulturell mångfald i förskolan, som ger barnen möjligheter att grundlägga respekt och aktning för varje människa oavsett bakgrund”.

”Förskolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Varje barn ska ges möjlighet att bilda sina egna uppfattningar och göra val utifrån de egna förutsättningarna”.

”Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna lämna sina barn till förskolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen”.

”Förskolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och växande. Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar”.

Är det denna läroplan som enligt din uppfattning gör förskolan till en socialistisk institution? Begrepp som demokrati, mänskliga rättigheter, kulturell mångfald, respekt och aktning för varje människa, möjligheten att bilda sig egna uppfattningar, utvecklas efter sina förutsättningar och så vidare är alltså ingenting som kommunalråden i Sölvesborg kan ställa sig bakom?

För övrigt skulle det vara intressant att få veta hur du definierar begreppet ”socialistiska politiker”.

Ja, debatten om förskolan har förts av politiker. Men framförallt är det personal på förskola, personal på fritids och enskilda kommuninnevånare, som sakligt har framfört sina synpunkter och ställt sina frågor.

Några frågor kvarstår alltså, men ändå….

Tack för ditt klargörande svar, Louise.

Kerstin

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Sydöstran och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.