Vad är naturligt i ett reservat?

Insändare ,
Ska granarna rensas bort? Hör inte de hemma i skogen? undrar Alf Ronnby.
Foto: Alf Ronnby
Ska granarna rensas bort? Hör inte de hemma i skogen? undrar Alf Ronnby.

Länsstyrelsen beslutade den 4 december 2019 att bilda ett naturreservat kallat Västra Torsö på Listerlandet. Området har tidigare varit ett Natura 2000-område. Reservatet sträcker sig längs stranden från Sillnäsbyn till vägen mot Torsö och även en bit in på andra sidan vägen.

Området har valts eftersom det anses vara typiskt för Listerlandets flygsandsområde, som är både biologiskt och geologiskt intressant. Naturreservatet har stor betydelse för rekreation och friluftsliv och hyser trevliga vandringsleder eller stigar. Att vandra på dessa är mycket uppskattade av lokalbefolkningen och gäster.

Inom området finns bestånd av stora bokar och jättetallar (med ibland en omkrets på nästan tre meter). Vissa områden har förvridna, knotiga tallar, som lever under hårda villkor på sandjord. Alskogen växer huvudsakligen i ett större våtmarksområde. Mest tilltalande är nog de stora, vackra områdena med blandskog av flera slags lövträd, tall och gran, där marken är täckt av mjuk mossa. Där finns stigar - typ Blåbärsstigen - som är mycket vackra och behagliga att vandra. För att förhindra sandflykt planterades i slutet av 1800-talet tall på en stor del av områdets sanddyner. I den västra delen av reservatet finns fornlämningar (i närheten av ledningsgatan) från stenåldersbostäder. Havsörn häckar, eller har i vart fall häckat i området. Har man tur kan man få se den vita dovhjorten.

Så här formulerar länsstyrelsen avsikten med reservatet: "Syftet med naturreservatet är att bevara biologisk mångfald och att skydda, vidareutveckla, vårda och bitvis återställa värdefulla naturmiljöer, som öppna och trädklädda sandmarker, bokskogar samt öppna och lövskogsdominerade våtmarker...... Syftet är också att naturreservatet, inom ramen för bevarandet av biologisk mångfald och naturmiljöer, ska vara tillgängligt och besöksvärt för allmänheten samt inbjuda till rika naturupplevelser."

Frågan är emellertid vad som är naturliga miljöer. I det här fallet tänker sig tydligen länsstyrelsen att röja bort gran, eftersom de inte betraktar som naturliga. "Syftet - vårda och bitvis återställa värdefulla naturmiljöer - ska uppnås genom att markerna utvecklas fria från gran och arter som är främmande för naturreservatet." Om detta betyder att granarna ska tas bort, lär det inte bli populärt hos dem som vanligen besöker reservatet. Man kan ju också fråga sig vad som är naturligt och inte? Det beror kanske på var man drar tidsgräsen. Tallarna är inte heller "naturliga", om man ska utgå från något "ursprungligt". Många granar är självsådda. Är det "naturligt"? I det här området finns mycket gamla granar, några som sägs vara Blekinges högsta.

Slutligen kan man fråga sig om det i dagens samhälle, där resurserna är hårt ansträngda, är motiverat att lägga dessa enorma resurser på att utreda ett naturreservat? Det gör bra med ett Natura 2000-område.

Alf Ronnby

 

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Sydöstran och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.