Vad behövs för en rättvisare och klimatsmart värld?

Linda Mathiasson ,

I söndags, den 17 juli, var det ”dagen för världsomfattande rättvisa”, vilket jag vill uppmärksamma med tanke på läget i världen – inte minst utifrån attentatet i Nice nyligen.

Jag ställer mig frågande till när världens länder ska enas om en gemensam miljöpolitik på allvar, och en politik som möjliggör för världens befolkning att kunna leva och bo där man vill. Det behövs helt klart en gemensam och hållbar politik och plan för att uppnå en jämlik och rättvis fördelning av jordens resurser. Jag tror att det är först när resurserna fördelas mer rättvist som det blir möjligt att uppnå en fredligare värld.

Genom att välja vegetariskt så bidrar jag och många med mig till en miljövänligare men också hälsosammare livsstil, vilket också gynnar vårt klimat och miljö. Jag tror och hoppas att fler kan tänka sig att välja vegetariskt om inte varje dag så åtminstone ett par gånger i veckan och vara med och bidra till en klimatsmartare och mer rättvis värld.

Nu utmanar jag er till att välja vegetariskt för att ge möjlighet för fler människor att överleva och äta sig mätta i allmänhet och för en mer miljö- och klimatsmartare värld. Är du beredd att anta utmaningen och bidra till en rättvisare värld?