Vill vi ha Trump som ÖB i Sverige?

Lars Jeppsson ,

För några veckor sedan var det den 6:e augusti och det var 72 år sedan USA:s fruktansvärda kärnvapenattack mot den japanska staden Hiroshima. Över hundratusen människor förintades den dagen. Tre dagar senare atombombades även staden Nagasaki.

Detta är viktigt att minnas nu, när USA:s president Donald Trump vill utöka landets kärnvapenarsenal, som han dessutom inte utesluter att använda i krig.

Det är i denna situation som stora delar av Sverige kommer att förvandlas till en övningsplats för krig när den svenska krigsmakten ska öva Natos så kallade värdlandsstöd. Aurora 17 är den största krigsövningen i Sverige sedan kalla kriget och flera utländska makter bjuds in, däribland kärnvapenmakten USA.

Det finns inga formella garantier på att USA inte medför kärnvapen under Aurora 17. USA:s linje är att aldrig meddela om de har kärnvapen eller ej ombord. Bara det är skäl nog att protestera mot krigsövningen.

I Aurora 17 tillämpas för första gången Sveriges värdlandsavtal med Nato. Avtalet innebär att Sverige knyts allt närmare till krigsalliansen Nato och tillsammans med krigsövningen ökar den militära hotbilden i och runt Sverige. Aurora 17 är en maktdemonstration mot Ryssland, och att Sverige bjuder in Nato betyder ett farligt ställningstagande som inte stärker fred och avspänning.

Nato är ingen fredsorganisation, utan en krigsallians för att bevara den USA ledda makt och världsordningen som skapar fattigdom, krig och flyktingkatastrofer. USA:s överbefälhavare, kärnvapenkramaren Trump, är i praktiken även Natos överbefälhavare. Vill vi ha honom som vårt lands ÖB?

Nej, en majoritet av svenskarna är emot Nato-medlemskap, det visar opinionsundersökningarna. Men denna majoritet måste nu göra sin röst hörd. Den styrande eliten är på väg att lotsa oss in i denna krigsorganisation. Ta alla tillfällen som finns att protestera mot Aurora 17!