1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Husbil på egen tomt – kan få böter

Har du husbilen parkerad på uppfarten? Då kan det bli dyrt, visar ett pågående ärende i byggnadsnämnden.
Det gäller att se upp var man ställer upp sin husbil, husvagn eller båt.
Foto: Erland Vinberg/TT

Ärendet handlar om två fastighetsägare som har sina husbilar parkerade på sina respektive uppfarter intill bostadshusen. En anmälan har lämnats in till kommunen där man menar att de parkerade husbilarna kräver bygglov.

Byggnadsnämnden har tittat närmare på saken och Jan Bremberg (S), byggnadsnämndens ordförande, konstaterar att så faktiskt är fallet. I alla fall i det aktuella ärendet.

För att det inte ska krävas bygglov för att ha en husbil, husvagn eller båt uppställd på sin tomt gäller det att den står i tät anslutning till huset, att den står 4,5 meter från närmsta gräns och att uppställningen är säsongsbetonad.

ERBJUDANDE!

Allt innehåll på sydostran.se, appen MinSydöstran och e-tidning mån-sön. Endast 1 krona första månaden! (ord pris 179 kr)

Det är framförallt 4,5-metersregeln som ställer till det för husbilsägarna den här gången. Orsaken är att platsen där gatan och uppfarten möts är en gräns.

– Vi har lagarna att förhålla oss till och vi måste följa dem, även om man kan tycka att det blir lite konstigt i bland, säger Bremberg.

I förslaget till beslut skriver nämnden:

”Husbilen kan dock ställas närmare gränsen än 4,5 meter om de grannar som berörs medger det. I detta fall står husbilen närmre gränsen än 4,5 meter till gatan, som är en allmän plats. Ett medgivande från en allmän platsmark innebär ett beviljat bygglov med tillhörande start- och slutbesked. Detta saknas för rubricerad åtgärd.” och hänvisar till plan- och byggförordningen.

Den ena husbilsägaren har redan flyttat på sitt fordon och för den andra är en lösning på gång. En sanktionsavgift är framräknad i det fall husbilen inte skulle flyttas: Den landar på 3 022 kronor.

Under 2017 luckrades reglerna upp vad det gäller uppställning av fritidsfordon på tomten, något bland andra tidningen Husbil & Husvagn skrivit om.

Boverket har en hel sida dedikerat åt att förklara vad som gäller, men myndigheten konstaterar samtidigt att allt inte är klart som korvspad. Till exempel framgår det inte uttryckligen av plan- och bygglagstiftningen eller dess förarbeten hur begreppet "omedelbar närhet" till ett bostadshus ska tolkas.

Vad det gäller 4,5-metersregeln skriver myndigheten:

”Uppställningen ska göras minst 4,5 meter från gräns. Det är dock möjligt att placera båten, husvagnen eller husbilen närmare gränsen än 4,5 meter om de grannar som berörs medger det. Vilken gräns som avses kan vara olika, det kan till exempel vara tomtgräns eller fastighetsgräns.”

Mark- och miljödomstolen har i en dom slagit fast att en tomtgräns även innefattar gränsen mot väg eller gata.