Tolgfors tyst om Kockums

Karlskrona Artikeln publicerades

De omdiskuterade planerna på att sälja ut delar av Kockums i Karlskrona, gick inte att få kommentarer till när försvarsministern kom på besök i dag.

Försvarsminister Sten Tolgfors vägrade tala om Karlskronavarvets kompositverkstad och om F17:s hangarer för de nya helikoptrarna när han besökte Karlskrona på måndagen.
Dagen ägnades åt diskussion under ett seminarium kring hur civilt näringsliv och försvaret ska kunna samarbeta kring de nya tidsbegränsade arbetena som ska ersätta värnpliktiga.