Covid-19 blottar vår ojämlika hälsa

Ledare ,

I början var Covid-19 en sjukdom som spred sig bland våra välbeställda grupper i samhället. Det var de som hade varit i alperna på sportlovet och festat på afterski. Men ju större den inhemska spridningen har blivit desto mer har den bekräftat ojämlikheterna i vår hälsa.

Nu är det inte partajande i alperna som är den största riskfaktorn längre utan trångboddhet, utbildningsnivå och tillgång till avancerad intensivvård.

Att skydda sig ifrån smitta och isolera sig blir givetvis enklare i en sjurummare på Östermalm än om du delar rum med dina fyra syskon. I ett internationellt perspektiv har ju flyktingar i läger och hemlösa i slummen utanför Bombay ingen möjlighet att varken skydda sig eller följa några hygienföreskrifter.

Peter Allebeck, professor i socialmedicin ser en utveckling av sjukdomen som gått ifrån den resande övre medelklassen till mer utsatta grupper i samhället. ”Nu när smittan hunnit sprida sig i samhället blir det istället hemlösa och människor utan resurser som löper stora risker.”, säger han till Dagens Arena.

Många i arbetarklassen har ingen möjlighet att sitta hemma och jobba. Du kan inte arbeta som undersköterska i äldrevården på distans, inte heller som busschaufför, hotellreceptionist eller butiksanställd. Hemmaarbete är oftast förunnat tjänstemän och välutbildade.

I Sverige ska vård ges efter behov. Din plånbok ska inte styra om du får vård eller inte. Samtidigt vet man att människor med högre inkomst och utbildning konsumerar mer vår och är bättre på att kontakta sjukvården än utsatta grupper.

De allvarligast sjuka i Covid-19 kräver intensivvård i respirator för att klara den allvarligaste krisen. I Sverige rustar vi för att utöka våra intensivvårdsplatser, men fattiga länder kommer inte att ha en chans att erbjuda den vården som krävs för att rädda liv.

Bostäder, utbildningsnivå och inkomst har en direkt påverkan på vår hälsa. Det kommer Covid-19 att blottlägga på ett brutalt sätt.