Donald Trump är en katastrof för miljön

Ledare Artikeln publicerades

Öppning av gamla kolgruvor, brutna klimatavtal och tillstånd för smutsiga industrier. Skräckscenarierna är många när världen vaknar upp med en ny amerikansk president.

En president som inte är känd för att ligga vaken och grubbla över hotande klimatkatastrofer.

Clean Power Plan var Barack Obamas största åtgärd för att få upp USA på banan i kampen mot klimatkrisen och verkligen påbörja minskningen av landets koldioxidutsläpp. Strategin har varit att minska kolkraften och lägga ned flera gruvor som står för en fjärdedel av USA:s koldioxidutsläpp.

Trump har tillsammans med det republikanska partiet försökt stoppa reformen och har lovat att fokusera på att återskapa tusentals jobb i de smutsiga kolgruvorna. Trump har även dömt ut klimatavtalet i Paris och hävdar att det är dåligt för USA.

Trösten är att avtalet är upprättat så att det ska vara svårt för länder att bryta sina åtaganden legitimt. Men Trumps karaktär gör att många fruktar att den nya presidenten helt enkelt bara kommer att strunta i USA:s undertecknande.

Han vill även att USA slutar att bidra finansiellt till FN:s klimatarbete eftersom all klimatforskning är en bluff enligt Trump. Han vill fortsätta bygga oljeledningen mellan Kanada och Nebraska och är positiv till allt som oljeindustrin kan tänkas vilja hitta på.

Den miljöskadliga metoden ”fracking” som är ett sätt att utvinna gas som skadar miljön och förorenar grundvattnet får stöd från Trump. Listan på frågor där Trump väljer industrins intressen före miljöns kan göras lång.

Det är svårt att backa tiden och riva upp avtal och försöka vrida klockan tillbaka. Samtidigt finns det en stark miljörörelse i USA som kämpar för att driva miljöfrågorna framåt. Förhoppningsvis kan det stoppa Donald Trump i hans iver att bli en vandrande miljökatastrof.