Har vi månne för många husbilar?

Ledare Artikeln publicerades

Just nu är det budgettider i de offentliga verksamheterna. Välfärdens verksamheter ska alla lösa en större uppgift med otillräckliga resurser. Resultatet av detta syns inom vården, skolan och omsorgen. Vi är nog alla ganska oroliga för hur det ska bli i framtiden.

Och då har jag inte ens nämnt pensionerna som allt fler nu ser är otillräckliga. Men ska vi egentligen vara förvånade över denna utveckling?

Detta är frukten av en långsiktig politisk utveckling där privatkonsumtion prioriterats före offentlig. Mellan 1999 och 2016 ökade den disponibla inkomsten för en familj med två vuxna och två barn med runt 20 000 kr per månad. Detta motsvarar alltså en skaplig årslön efter skatt.

Denna utveckling har kommit av att den ekonomiska utvecklingen varit god, att allt fler har inkomster även av kapital och att skattenivåerna totalt sett har minskat ganska rejält. Att vi haft en bra fart på ekonomin och att flera haft kapitalinkomster borde ju gett oss större resurser till offentlig sektor.

Men i och med att den totala skattenivån sänkts ganska kraftigt har en relativt stor del av ökningen av disponibel inkomst skett på grund av politiska val där mer pengar i plånboken varit viktigare än fler lärare i skolan.

Göran Persson gjorde ett uttalande i en debatt i riksdagen i början på 2000-talet om att vi har för mycket SUV:ar och platt-tv och för lite resurser i skolan. För detta fick han enorm kritik för att missunna människor att köpa ny tv.

Men han hade såklart en poäng och utvecklingen har gått fort sedan dess. Vi måste åter igen ställa oss frågan om hur vi ska använda de pengar vi gemensamt tjänat ihop. Tycker vi att det är okej att vi köper husbilar och åker till Thailand vart och vartannat år så är det helt okej.

Men tro inte att vi kan göra det utan att vi ens borde tänka en tanke om inte en lite större del än nu borde kunna gå till välfärdens verksamheter. Visst är det kul med husbil och sköna resor men nu kanske det i stället är lärarens, sjuksköterskans eller vårdbiträdets tur.