Läkemedel som hjälper och stjälper

Ledare Artikeln publicerades

Det är en paradox att tillverkningen av läkemedel, som ska lindra och bota människor, samtidigt förorenar, förgiftar och förstör miljön i områdena där tillverkningen sker. I Indiska Hyderabad vittnar lokalbefolkningen om svåra hälsoproblem orsakade av utsläppen ifrån läkemedelsfabrikerna.

Swedwatch och Naturskyddsföreningen har publicerat en rapport med vittnesmål från lokalbefolkningen i Hyderabad som berättar om fiskdöd, boskapsdöd och tvångsförflyttningar för att ge plats åt fabrikerna som tillverkar billig medicin till västvärlden.

Trots att problemen har varit kända i decennier har ingen förbättring skett enligt rapporten.

Den är ingen vetenskaplig studie, men det är en sådan som krävs för att kunna angripa problemet seriöst. Läkemedelstillverkning är skyddad av en massa sekretess och bristande insyn som gör det svårt att få belägg för misstankar om förorening och förgiftad närmiljö.

Konsumenter och återförsäljare kan inte göra som i andra branscher och ställa krav på att producenterna ska sköta tillverkningen på ett miljösäkert sätt. Däremot så pressar branschen tillverkarna att ta genvägar, som att dumpa giftigt avfall i vattendrag, för att pressa priserna i tuffa upphandlingar.

Antibiotikaresistens är ett av de stora hoten mot folkhälsan i världen. Det dör 700 000 människor varje år i sjukdomar som hade kunnat botas om inte bakterierna blivit resistenta.

Att stoppa stora utsläpp ifrån fabriker som tillverkat antibiotika är en viktig åtgärd om vi ska ha en chans att få bukt med problemet. Det är inte bara överutnyttjande som orsakar resistensen.

Läkemedelstillverkning kan inte vara en skyddad bransch utan måste leva under miljökrav och insyn. En bransch som ska tillverka produkter för att förbättra vår hälsa riskerar annars att göra enorm skada.

Fattiga människor betalar ett högt pris för att vi ska kunna handla billiga mediciner. Det är en medicinering som både hjälper och stjälper.