Låt inte kommunikatörerna bli språkrör

Ledare Artikeln publicerades

Har följt nyhetsrapportering kring ledarskapet i Funktionsstödsförvaltningen och Funktionsstödsnämnden i Karlskrona kommun. I sakfrågan har jag ingen alls kunskap om rätt eller fel, så det tänker jag lämna helt utanför mina reflektioner.

Det jag istället tänkte fundera en aning kring är kommunikationen kring frågan. Och dessutom ett mönster som jag ser i flera liknande händelser under senare tid.

Det mönster som jag ser är bristande kommunikation. Media har uppenbart sökt ansvariga, bl.a. ansvarig nämndsordförande Karin Dovstad, utan att få annan kontakt än via sms.

Metoden att försöka minska kommunikationen och begränsa informationen verkar vara något som sprider sig. Samma mönster kan man följa i andra händelser, i diskussionen kring Blekinge Health Arena;s framtid eller gällande de utköpta hyresavtalen i Karlskrona.

Här är andra exempel på hur man delegerar bort och förminskar sin egen roll och uppgift. Det är fint att delegera och givetvis nödvändigt men samtidigt är förminskning av egen roll och ansvar inget som skapar trygghet och tydlighet. Tvärtom leder otydligheten till otrygghet och oklarhet.

Kommunikationsavdelningar behövs säkert i kommunerna men när det utvecklas från stödresurser till att bli officiella talesorgan så blir det fel. Politiker och eller chefer måste vara dom som står för kommunikation. När det samordnas till särskilda avdelningar så riskerar kommunikationen till att bli ensidig propaganda.

Kommunikation på riktigt kräver att beslutsfattarna är med i samtalen. Annars blir det ingen dialog.

En alldeles särskild situation blir det när politiska företrädare hänvisar utan att ge några andra kommentarer till sina kommunchefer. Politiken kan och ska delegera verkställigheten men ansvaret kan aldrig lämna politiken. Som väljare så lägger du aldrig din röst på någon chef. Att vara förtroendevald ställer krav på vilja och förmåga att kommunicera.

Så kliv fram bakom sms:en och kommunikationsavdelningarna. Även besvärliga frågor bygger förtroende och framförallt respekt.