Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Ledare: God hälsa - bara för överklassen?

Så kom till slut domen från Blekinge tingsrätt: De 165 personer som drabbats av höga PFAS-halter i sitt dricksvatten under flera års tid fick rätt till ersättning från det kommunala vattenbolaget Ronneby Miljöteknik för fysisk personskada.
Publicerad 13 april 2021
Sydöstrans ledarsida delar arbetarrörelsens grundläggande värderingar.
Kranvatten - ska vara tryggt att dricka för alla
Kranvatten - ska vara tryggt att dricka för allaFoto: Christine Olsson / TT

Detta är rimligt då PFAS bland annat kan orsaka njur- och testikelcancer och flera drabbade vittnar om hälsoproblem.

Domen sätter ett viktigt prejudikat som innebär att bara för att en viss personskada förskjuts till framtiden så undkommer inte leverantören ansvar för slarv i kvalitetssäkringen. Vi ställs också inför frågan: Vilka ämnen utsätts vi för utan att veta om det? Det gäller även exempelvis radon i bostäder och bekämpningsmedel i vår mat.

Annons

Ska det vara nödvändigt att bygga sig ett trähus och bli egenodlare för att undslippa farliga ämnen? Nej, givetvis måste man kunde lita på att kontinuerlig mätning görs och att åtgärder vidtas vid behov.

Fram till slutet av 1970-talet användes blåbetong för byggnation och det finns i flera av bostäderna i miljonprogrammet. Nu är det dock förbjudet att använda blåbetong i nybyggnation då det ger upphov till skadliga halter av radon, vilket ökar risken för lungcancer. Har du dock tillräckligt med pengar så kan du köpa en nyproducerad bostad som garanterat inte har byggts med blåbetong.

Uppkommer det några oegentligheter med luften eller vattnet i bostaden eller marken du bor på, så kan du flytta. Ingen flerårig bostadskö eller finansiell begränsning hindrar dig. Men vad händer med de som inte är lika resursstarka, såsom låginkomsttagare, fattigpensionärer och arbetslösa? Ja, de sitter där de sitter.

Inom EU är det förbjudet att använda bekämpningsmedel som innehåller cancerframkallande ämnen och Livsmedelsverket gör regelbundna stickprov för att säkerställa att gränsvärdet för spår av bekämpningsmedel inte överskrids.

Samma princip borde rimligen gälla mätning av farliga ämnen i vattnet vi dricker och bostäderna vi lever i. Det ska inte spela någon roll var du bor. Du ska kunna lita på att mätningar görs kontinuerligt och att eventuella hälsorisker med din bostadsmiljö kommuniceras till dig samt åtgärdas utan dröjsmål.

Samtidigt är det så att har du tillräckligt med pengar kan du inte bara köpa ny bostad utan även de dyrare ekologiska varorna och helt undgå risken att exponeras för en skadlig halt av bekämpningsmedel.

För att alla ska känna sig trygga med vad de stoppar i munnen är det grundläggande att lagstiftningen ständigt uppdateras och att kontinuerlig uppföljning görs av bekämpningsmedlens hälsoeffekter.

”För att alla ska känna sig trygga med vad de stoppar i munnen är det grundläggande att lagstiftningen ständigt uppdateras och att kontinuerlig uppföljning görs av bekämpningsmedlens hälsoeffekter.”
Sofia Hvittfeldt

Det ska inte spela någon roll om det gäller ett offentligt eller privat bolag, ansvaret är detsamma. Ett ansvar som dagens dom med all önskad tydlighet slår fast. Inte heller storleken på din plånbok ska avgöra om du kan ha en bostadsmiljö som inte skadar din hälsa. Du ska kunna känna dig trygg oavsett.

Fallet med det kontaminerade dricksvattnet i Kallinge lyfter en principfråga som berör oss alla. I en demokrati ska man inte hälsa och livslängd vara en klassfråga.

Sofia Hvittfeldt

Annons
Annons
Annons
Annons