LO angriper klyftorna

Ledare Artikeln publicerades
LO-ordförande Karl-Petter Thorwaldsson öppnar idag fredag LO-kongressen. Nu ska LO gå till botten med de ökade samhällsklyftorna. På bilden står han bredvid statyn av Mäster Palm utanför LO-borgen.
LO-ordförande Karl-Petter Thorwaldsson öppnar idag fredag LO-kongressen. Nu ska LO gå till botten med de ökade samhällsklyftorna. På bilden står han bredvid statyn av Mäster Palm utanför LO-borgen.

På fredagen den 17 juni öppnas LO:s kongress i Stockholm. 400 ombud är samlade i Folkets hus (City Conference Center). LO:s opinionsmakt ska inte underskattas.

LO har för mycket makt tyck borgerligheten som alltid har velat tämja facket i Sverige. Det har inte lyckats. Och ska inte lyckas. En stark ansvarsfull fackföreningsrörelse är av avgörande betydelse för att Sverige skall förbli en avancerad industrination.

LO:s samordning sprack inför årets avtalsrörelse. Oro fanns att avtalsrörelsen skulle bli en huggsexa mellan fackföreningarna och arbetsgivarna.

Den enda större konflikten som bröt ut och som påverkade opinionen var den nyligen avslutade flygstrejken hos SAS. Industrimärket för lönebildningen fungerade i stort även i årets avtalsrörelse. Även piloterna accepterar märket som ett riktmärke för vad Sverige tål i lönehöjningar.

LO och dess industriförbund har lagt grunden till att vi under flera decennier haft reallöneökningar i Sverige. Tidningen Aftonbladet (oberoende socialdemokratisk) menade på torsdagen att LO räddat den svenska ekonomin. De lågavlönade kvinnorna i Kommunal fick stöd för sina krav i LO-familjen för att undersköterskorna skulle ha mer i lönepåslag i jämförelse med andra grupper.

Svenskt Näringslivs Carola Lemne lyssnade på LO-ordförande Karl-Petter Thorwaldsson. Båda uppmanade parterna att hålla sig till märket. Ett sådant gemensam agerande är också en del av den svenska modellen, eller lönebildningsmodellen. Det var ett vågspel för LO-basen som till slut gick hem.

Han öppnar kongressen på fredagen och kommer också bli omvald som LO:s ordförande. I en intervju i nättidningen Arbetet berättar Thorwaldson att LO nu lägger om fokus från full sysselsättning till minskade klyftor. Thorwaldsson säger: - Vi ska år 2020 ha ett relevant svar på hur vägen till jämlikhet ser ut.

LO tänker storsatsa på ett fyraårigt forskningsprojekt för att utreda orättvisorna i landet. Någonting har som bekant gått sönder i Sverige. För en arbetarledare är utvecklingen oroande. Maktbalansen mellan arbete och kapital har rubbats till storfinansens fördel.

En ny utredning om jämlikhet betyder att LO värnar sina traditioner. Alla fullvuxna människor i Sverige kommer ihåg vilken betydelse LO:s låginkomstsutredning hade på 60-talet. När utredningen kom var det rekordår i Sverige. Reformtakten ökade starkt när dåtidens klyftor blev blottlagda. Vi är nu tillbaka i samma läge igen. Sverige behöver mer jämlikhet och investeringar.

LO-basen pekar ut svenska skolans fallande resultat och ökade skolsegregation som roten till de ökade klyftorna. I ett Sverige präglat av arbetarrörelsens värderingar ska skolan bidra till att utjämna klyftor - inte tvärtom som nu sker. LO:s forskningsprojekt kommer bli avgörande för samhällsdebatten.