Politiken måste lita på professionen

Ledare Artikeln publicerades

I takt med att det politiska landskapet ritas om i vårt land så innebär det inte bara konsekvenser för de partier som tappar stöd och mandat. Det innebär också ett hårdare klimat för såväl journalister som kommunala tjänstemän.

Vi har sett det på flera håll i landet. Inte minst i Sölvesborg där kulturchefen slutade sitt jobb. Nu senast slutade Hörby kommuns socialchef Eva Klang Vänerklint.

Hennes kritik mot det nya styret är inte nådig. ”Jag vill inte vara med i den här sandlådan. Jag ser hur en hel kommun håller på att nedmonteras” säger hon till SVT Nyheter. Hon utvecklar sitt resonemang: ”Vi som är tjänstemän ska ta fram underlag för beslut som bygger på kompetens och vetenskap men idag finns det ingen tillit till min kompetens och mitt ledarskap”.​

Det sistnämnda i Eva Klang Vänerklints uttalande tycker jag mig se mer och mer av nu för tiden. En misstänksamhet mot tjänstemän. Nästan som att man från politiskt håll förutsätter att tjänstemännen "döljer något” och att det här ska vi ”minsann hitta”.

Allt fler politiker är nere och petar med fingrar långt ner i tjänstemanna-syltburken. Detta är såklart ett resultat av den allt mer polariserade samhällsdebatten där det konspireras hej vilt på bland annat sociala medier och bloggar. Man litar helt enkelt inte på människor längre. ​

Jag kan också bli lite trött på diverse påhopp från allmänheten där det ibland påstås att politiker inte är kompetenta nog. ”Vad kan egentligen politikerna om ditten och datten?”. Ibland vill jag bara svara att det är helt sant. Politikens roll ska inte vara kompetens. Missförstå mig rätt.

Politiker ska företräda medborgarna, förvalta de gemensamma resurserna med aktsamhet och politiken ska ha kompetens för uppdraget som politiker. Men politiker bör inte ha sin spetskompetens inom det område som man själv är med och beslutar om.

Det är tjänstemännens uppgift att vara kompetenta och ge politiken underlag för att kunna fatta kloka beslut. Politiken berättar vad som ska göras, tjänstemännen svarar för hur det hela ska gå till. Det måste finnas ett samspel och en ömsesidig respekt för varandras uppdrag och där är tillit nödvändigt. ​