Skolan ingen handelsplats

Ledare Artikeln publicerades
OECD:s utbildningsdirektör Andreas Schleicher tillsammans  med tidigare utbildningsminister Gustav Fridolin (MP). Foto: Maja Suslin / TT
OECD:s utbildningsdirektör Andreas Schleicher tillsammans med tidigare utbildningsminister Gustav Fridolin (MP). Foto: Maja Suslin / TT

Pisa är inte bara en stad i Italien med ett lutande torn. Det är också världens största elevstudie. Pisa står för Programme for International Student Assessment.

Hur står sig svenska 15-åringar i en internationell jämförelse med 15-åringar i andra industriländer? På tisdagen presenteras årets Pisa-mätning som kommer att nagelfaras av skolpolitiker, lärarfacken och opinionsbildare.

Svensk skola har gått från ett föredöme för sin likställighet till en segregerad skola med betygsinflation. Elever från olika socialgrupper fanns tidigare närvarande i klassrummen; direktörens son satt jämte lagerarbetarens dotter eller jämte kilen/tjejen från en invandrarfamilj.

Sverige hade länge ett skolsystem som gav alla elever samma förutsättningar till utbildning och klassresor senare i livet. Dagens svenska skola har sjunkit i Pisa-mätningarna och är en konsekvens av den ökade bostadssegregationen.

Familjer med duktiga skolbarn bor sällan i miljonprogrammen utan i välmående villaområden. Föräldrarna är välbeställda och med god utbildningsbakgrund. De väljer aktivt bort skolor som halkar efter i skolresultaten. Skolbetygen har drabbats av inflation när skolorna har förvandlats till marknadsplatser.

Det fria skolvalet på 90-talet öppnade för marknadskrafterna. Det rör sig om stora skolkoncerner som gör stora pengar på skolpengsystemet - ofta med att pressa ned lärartätheten. De sämre beställda kommunala skolorna måste få extra anslag från kommunerna för att kunna hävda sig i konkurrensen. Likvärdigheten är borta och skolan som helhet blir sämre.

Socialdemokratin har varit för defensiv under trycket från privata skolkoncerner och borgerliga partier.

I samband med årets Pisa-mätning säger OECD:s utbildningschef Andreas Schleicher i en DN-intervju att det fria skolvalet leder till mindre jämlikhet, läs ökade klyftor. Han har flera gånger varnat för att gapet mellan hög- och lågpresterande elever fortsätter att öka i Sverige.

De länder som lyckats bäst med sitt skolsystem är de länder som styrt om resurserna till skolor med störst behov av duktiga lärare. I Sverige lyckas inte skolpolitiken klara den uppgiften fullt ut.

Utbildningsminister Anna Ekström (S) med stor erfarenhet av det svenska skolväsendet värdesätter Pisa högt. Utan Pisa hade vi inte förstått svenska skolans tillbakagång. Samtidigt varnar hon i DN för att Pisa-mätningarna kan leda till förhastade reformer.

– Det finns de som läser Pisa som fan läser bibeln, säger Ekström. Hon vet att dagens skolsystem bidrar till ökad skolsegregation, läs utslagning och utanförskap bland barn och ungdomar. Skolkoncernerna kan håva in vinster när det behövs fler vuxna i skolan.

Marknadskrafterna måste ut ur vårt utbildningsväsende. Skolan är ingen handelsplats.