Socialdemokratin brukade ha visioner

Ledare Artikeln publicerades

När jag gick med i SSU lärde vi oss socialdemokratins historia och vi blev förbryllade över hur S lyckades ta Sverige från fattigdom till ett av världens främsta välfärdsstater. Jag tänker ofta tillbaka på den tiden, när socialdemokratin hade visioner.

Det är lätt att bli nostalgisk, men det fanns ingen naturlag som garanterade att socialdemokratin skulle bygga Sverige, likaså finns det ingen naturlag som säger att socialdemokratin kommer finnas i riksdagen i framtiden. Det hela bygger på en politisk inriktning som måste kunna få med sig folket.

De senaste decennierna har varit smärtsamt, och idag är det långt ifrån en majoritet som förknippar partiet som en garant för ett starkt samhälle. Det är också mycket i dagens Sverige som är bekymmersamt.

Jag kan inte förstå hur delar av arbetskraftsinvandring nästan liknar människohandel. Jag kan inte förstå hur Sverige kan vara det enda land i världen som tillåter obegränsad vinstuttag i skolor. Jag kan inte förstå hur vi tillåter kristna sekter och islamister driva skolor.

Jag kan inte förstå att folkets pengar går till att rengöra pooler för en överklass. Jag kan inte förstå hur socialdemokratin totalt misslyckats med att föra en saklig och seriös diskussion kring migrationspolitiken. Jag kan inte förstå att vi har fattigpensionärer.

Jag tänker tillbaka till många av de unga socialdemokrater som lämnat S, en del tappade hopp om att socialdemokratin, andra tappade hoppet för politiken. Siffror visar att 48% av unga (18 - 29 år) tycker att det vore bättre om experter styr istället för politiker. Samtidigt är det fler unga än någonsin som har ett samhällsintresse, men de ser inte partier som ett alternativ.

Ansvaret vilar tungt på Socialdemokratin. Tidigare generationer har höjt välståndet för folk och bevisat att ’’politik är att vilja.” Vi är skyldiga dem och ungdomen en socialdemokrati som vågar ha visioner och en regering som orkar ta sig an samhällsutmaningarna.