Sölvesborg skadas av affären Lenninger

Ledare Artikeln publicerades
Sölvesborgs utköpta kultur- och bibliotekschef, Sofia Lenninger kunde inte sitta kvar på sitt jobb i kommunen.  Foto: Gunnel Persson
Sölvesborgs utköpta kultur- och bibliotekschef, Sofia Lenninger kunde inte sitta kvar på sitt jobb i kommunen. Foto: Gunnel Persson

När Sofia Lenninger, kultur- och bibliotekschef i SD-styrda Sölvesborg blev utköpt i höstas var det en signal till alla kommunala tjänstemän om att yttrandefriheten inte skall tas för given i Sölvesborg. Det är svårt att se att en ny kvalificerad kulturchef kan lockas till Sölvesborg.

Olusten är för stor hos alla kulturintresserade och kompetenta tjänstepersoner att söka jobb i en kommun som styrs av ett sverigedemokratiskt kommunalråd. SD:s syn på kultur, fri konst och yttrandefrihet överensstämmer inte med den rådande kulturpolitiken i landet.

Det borde bekymra den politiska ledningen i Sölvesborg. Men troligen är SD-styret glad över att ha köpt ut Lenninger med 14 månadslöner (650 000 kronor). I högerkonservativa led representerar Lenninger en del av det ”vänsterliberala” och elitistiska skiktet som ska bekämpas. Är det något högerkonservativa och nationalistiska politiker avskyr är det kultur- och mediaeliten. Inte minst i Stockholm.

Sofia Lenninger har fått ett helt uppslag i tidningen Dagens Nyhets kulturbilaga på tisdagen för att berätta om varför hon tvingades bort från sin kulturchefstjänst i Sölvesborg. Hon konstaterar inledningsvis att hennes uppdrag blev omöjligt. Hon kunde som ”opolitisk tjänsteperson” inte klara jobbet när ”all kultur plötsligt förvandlas till politik.”

Lenninger beskrivet utförligt och sakligt om utköpet. Hon kom i konflikt med sd-kommunalrådet Louise Erixon som ville politisera kulturpolitiken. Men hon sa aldrig att det var politisering. Kommunstyrelsens ordförande Erixon ville inte skattesubventionera ”provocerande konst.” Exempelvis är ”menskonst” provocerande. Men "menskonst” finns inte i Sölvesborg.

Lenninger berättar att kommunledningen ljuger om provocerande konst i Sölvesborg.

SD-styret ogillade också en arabiskspråkig dockteater. Lenninger vägrade avboka teatern och därmed blev förtroendekrisen oundviklig. Lenninger skriver själv; ”Sannolikt hade min position i Sölvesborg förr eller senare blivit ohållbar ändå.” Den slutsatsen är korrekt. Ingen kommunal kulturchef i landet kan acceptera den syn SD-styret har om kulturens frihet och yttrandefriheten i kommunsektorn.

Det är inte förvånande att Sverigedemokraterna i Sölvesborg och landet agerar som de gör genom att köpa ut och tvinga bort en kulturchef i SD:s nationella skyltfönster. Det som förvånar är att Moderaterna och Kristdemokraterna på nationell nivå, på distriktsnivå och även på lokal nivå tycker det dyra utköpet av Lenninger är befogat. Ingen av stödpartiernas (M, KD och SoL) företrädare har hittills sagt någonting om affären Lenninger. I vart fall ligger de väldigt lågt.

Sölvesborgs kommun skadas av affären Lenninger. Men det kanske blir ett helt uppslag i DN:s kulturdel där kommunstyrelsens ordförande Louise Erixon, SD, ger en motbild till Lenningers berättelse?