1. Avdelningar
  2. Orter
  3. E-tidning
  1. Shop
  2. Tjänster
  3. Annonsera
  4. Tipsa oss!
  5. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Söndagsskola om socialdemokratisk ideologi

För 49 år sedan, 1974, kom Sven-Göran Olhede ut med den behändiga boken ”Socialismen och bofinken - Analys av socialismens ideologi”.
Varför historia är viktigt • Publicerad 11 februari 2023
Sydöstrans ledarsida delar arbetarrörelsens grundläggande värderingar.
Det här är en bofink däremot!
Det här är en bofink däremot!Foto: Dan Hansson / SvD / TT

Olhede var socialdemokratisk riksdagsledamot, statssekreterare och generaldirektör för Vägverket. Det var i en tid statssekreterare och verkschefer funderade över ideologi.

Det var också i en tid det utgavs åtskilliga böcker om socialdemokratins ide´ och historia.Som ung SSU:are fascinerades jag av del av förordet:

”En liten grabb studerar ivrigt olika fåglar genom fönstret och frågar vetgirigt efter fåglarnas namn. Pappan som läser sin tidning svarar förstrött varje gång: 'Det är en bofink', tills pojken förtvivlat utropar: 'Får en bofink se ut hur som helst!'”

Ingen dålig beskrivning av en socialdemokrati som letar sin väg. Ett av socialdemokratins nutida problem är avgjort att partiet inte försöker hämta stöd i sin framgångsrika historia när den formulerar dags- och framtidspolitik.

Om man inte ger rötterna näring är det lätt att blåsa bort när de svåra vindarna kommer. Som partiets obefintliga motstånd mot nyliberala idéer inom ekonomi och organisering av välfärd.

”Ett av socialdemokratins nutida problem är avgjort att partiet inte försöker hämta stöd i sin framgångsrika historia när den formulerar dags- och framtidspolitik.”
Peter Persson

Socialdemokraterna skapades ur motsättningen mellan arbete och kapital, som ett renodlat klassparti. Förenklat bar August Palm in socialismen från Tyskland och Danmark, med talet ”Hvad vilja socialdemokraterna” i Malmö den 6 november 1881.

Spår av socialistiskt tänkande hade dock funnits i vårt land tidigare. Det var oundvikligt att motkrafter skapades mot en brutal kapitalism i ett samhälle som i princip hade politisk diktatur och gigantiska sociala klyftor.

Palm och andra kommande agitatorer ägnade allt tid åt att organisera en undertryckt arbetarklass. Kraven var verkligt revolutionära: Allmän och lika rösträtt samt Åtta timmars arbetsdag, var riktade mot både det politiska fåtalsväldet och kapitalets oinskränkta makt.

Det tog åtta år av agitation och organisationsarbete innan det nationella partiet Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti kunde bildas 1889. Partiet fick sedan kämpa i 32 år! innan det första viktiga kravet på allmän och lika rösträtt kunde genomföras.

Det är något att tänka på när en del vill ”byta” politisk inriktning efter tillfälliga opinionsförflyttningar. Högern valde hela tiden att arbeta för att förhindra, fördröja och begränsa demokratins införande. Bundsförvant i erövrandet av politisk demokrati var Liberalerna. Men liberalismen har en blind fläck i att begränsa demokratin till politisk (allmän och lika rösträtt) och social demokrati i form av jämnare tillgång till välfärd.

Den ekonomiska demokratin, med ingrepp i maktkoncentration och ekonomisk utjämning var och är dem främmande. För socialdemokratin var det självklart att den politiska demokratin var en hävstång för både social demokrati och senare ekonomisk demokrati.

Socialdemokratins uppgift sågs som att skapa ett samhälle präglat av Frihet, Jämlikhet och Broderskap (det senare ersatt av det modernare och självklara ordet Solidaritet).

Med Frihet menades att man skulle befrias från exploatering och förtryck, samt ges möjlighet till utveckling som människa. Det handlade samhällets organisering i stort, från arbetsförhållanden till boende och levnadsvillkor.

Frihetsbegreppet har senare ofta försummats av arbetarrörelsen och högern har försökt överta det i sin agitation mot reformer som begränsar fåtalets frihet, när man får ingrepp i sitt ägande eller bestämmande.

Jämlikheten handlar inte att alla ska ha det lika!. Tvärtom ska alla ges möjlighet att kunna utvecklas olika. I det gamla klassamhället såg man verkligen vilken samhällsklass men tillhörde, i arbetsliv, boende och studiemöjligheter.

Jämlikhet i bättre fördelning av ekonomiska och sociala resurser ökar friheten för de många.

Solidaritet handlar i grunden om att alla människor har lika värde och att samhället är starkt när vi människor är svaga, som Tage Erlander begåvat formulerade det.

Det var också det Per Albin Hansson formulerade när han fyllde ordet ”folkhem” med ett socialt innehåll. Där skulle inte finnas privilegierade eller styvbarn, utan välfärdsbygget skulle inkludera alla.

När partiet var ungt hade det samtidigt att klara vardagens kompromisser och hålla drömmen om det socialistiska samhället levande.

När partiets egentliga första ordförande Hjalmar Branting avlider 1925, var Rickard Sandler statsminister under en övergångsperiod. Under hans tid fick den socialdemokratiska regeringen hantera den sk Stripakonflikten vid Stripa gruva i Bergslagen där arbetarna strejkade för bättre lönevillkor.

Den statliga arbetslöshetskommissionen beslöt anvisa arbetslösa till arbete vid gruvan trots strejken. Det understöddes i riksdagen mot den socialdemokratiska minoritetsregeringens vilja.

Regeringen valde då att avgå med Sandlers ord ”bättre regeringen faller än regeringsmakten förfaller”. Man vägrade regera på högerpolitik. Ett intressant ställningstagande i vår tid. Är regeringsmakten alltid viktigast av allt och har kompromisserna inte någon gräns ?

Efter ett 1920 tal som präglades av politisk röra och förlamning i den unga demokratin väntade en bättre morgondag för socialdemokratin. Valsegern 1932 och modet att bryta mot gamla liberala ekonomiska dogmer banade väg för regeringsmakten fram till 1976. Det var socialdemokratins verkliga hittillsvarande storhetstid.

Peter Persson, tidigare bl a socialdemokratisk riksdagsledamot

Peter Persson