Stora omstridda övningar

Ledare Artikeln publicerades
Ryska styrkor övade landstigning under den stora övningen 2016. På torsdag inleds årets Zapad.
Foto:Pavel Golovkin
Ryska styrkor övade landstigning under den stora övningen 2016. På torsdag inleds årets Zapad.

Måndag den 11 september börjar svenska försvarsövningen Aurora 17. Omkring 20 000 militärer deltar i den, i 18 dagar. Det är den största militära övningen i Sverige på drygt 23 år.

90 procent av militärerna är svenska. Knappt 2 000 är utländska. De är främst från några länder som är med i Nato, varav USA bidrar med drygt 1 400.

I övrigt är militärerna från Frankrike, Norge, Danmark och baltiska länder, samtliga med i Nato och alla, utom USA och Norge, med i EU. Även soldater och officerare från Finland, som är med i EU men inte i Nato, deltar.

Sedan 1992 är Sverige inte neutralt, vilket exempelvis Schweiz är. Från det året är Sverige bara (militärt) alliansfritt. I formell mening är Sverige fortfarande det.

Men de senaste åren har några avtal om militär samverkan i olika lägen träffats. Ett är värdlandsavtalet med Nato. Ett annat är om militärt samarbete med Finland.

På 90-talet blev Sverige med i partnerskap för fred och med EU-medlemskapet från 1995 kan egentligen den militära alliansfriheten ifrågasättas eftersom en uppbyggnad av militär dimension finns i EU.

Om den utvecklas och blir obligatorisk i EU kan kanske inte Sverige anses vara militärt alliansfritt, även om vi inte är med i Nato.

Utifrån de avtalen och säkerhetsgarantierna finns behov för Sverige att öva ihop med andra länder. De är ofta med i Nato. Övningar i Sverige där andra länder, främst från Nato, deltar har det varit flera av de senaste åren, bland annat flygövningar.

Så var det inte på kalla krigets tid, fram till runt 1991. Då deltog bara svensk trupp i stora övningar. Sveriges försvarsmakt var större då. Men delar av den hade utrustning av äldre, om än inte givet med sämre, kvalitet.

Det var behovet av en stor numerär, speciellt på armén, som gjorde att det var så när utrustning och vapen behölls i årtionden i hög grad i förråd. En kritik fanns då mot den stora armén. Den kunde göras mindre, men få bättre utrustning.

Nu har det blivit så, vilket kanske togs för långt under de många åren av avspänning runt 2000. Sedan runt 2005 har Ryssland, stormakten i vårt närområde, rustat upp. Delar av Georgien och Ukraina har ockuperats av Ryssland och landet låter militära enheter uppträda aggressivt, bland annat med flygkränkningar mot grannländer.

Det säkerhetspolitiska läget har försämrats och med det har behovet av övningar som Aurora 17 ökat.

Sverige behöver samöva olika enheter för att se hur kommunikation och agerande fungerar i praktiken. Och även öva mottagande av förstärkningar i linje med avtal med andra länder.

Aurora har beroende på Natoländers medverkan beskrivits som ”omstridd”, bland annat i Dagens Nyheter på förstasidan.

Ryska och vitryska Zapad startar på torsdag och är över fem gånger större än Aurora 17, om än uppdelad för att undvika att få utländska observatörer i Ryssland.

I den övas anfall till skillnad mot svenska övningen som övar försvar av svenskt territorium. I höst är det övningar också i Polen och Tyskland.