Vården blöder pengar

Ledare Artikeln publicerades
Kostnadsutvecklingen för sjukvården i Blekinge oroar många politiker men inte hos alla politiker. Foto:Mattias Mattisson
Kostnadsutvecklingen för sjukvården i Blekinge oroar många politiker men inte hos alla politiker. Foto:Mattias Mattisson

Det går bra för region Blekinge, det är ordning och reda i ekonomin. Det hävdar det borgerliga alliansstyret med Lennart Förberg (M) i spetsen. Att det gått bra på börsen är inte detsamma som att det går bra för stora hälso- och sjukvårdsnämnden.

Där lever man med kraftigt ökade kostnader för hyrpersonal.

Vid onsdagens regionfullmäktigemöte i Karlskrona fanns ett stort antal skriftliga frågor inskickade från den socialdemokratiska oppositionen till alliansstyret. Alla interpellationer hann man inte med.

Christina Mattisson, regionråd tillika gruppledare för (S) är oroad över kostnadsutvecklingen i sjukvården. Länets mediakonsumenter har under 2019 sett arga och förtvivlade vårdanställda som varnar och protesterar mot orimliga arbetsvillkor. Det är svårt att tro att vårdpersonalens kritik är borta i år. Några sådana signaler har inte kommit från de fackliga organisationerna.

Verkligheten ute på vårdavdelningarna är ofta annorlunda än vad som beskrivs hos de styrande regionpolitikerna. Det finns all anledning att tro att de borgerliga politikerna skönmålar det ekonomiska tillståndet. Det första de borgerliga gjorde var att höja skatten hösten 2018. Det gick helt på tvärs med alla löften i valrörelsen,

Senare har samma borgerliga allians försökt chockhöja patientavgifterna men lyckades inte. Vid nästa regionfullmäktige i april kommer bokslutet för 2019. Bilden som sprids av de styrande borgerliga politikerna är att det råder ordning och reda i regionens ekonomi.

Den som tog del av debatten vid onsdagens regionfullmäktige blev inte mycket klokare om tillståndet i regionens finanser. Under punkten omfördelning av 15 miljoner kronor från regionstyrelsen till till Hälso- och sjukvårdsnämnden för kostnader för köpt vård är det ingen politiker som kan veta om pengarna verkligen räcker till.

Ansvaret vilar tungt på nämndens ordförande Emma Stjenlöf (M) och vice ordförande Erik Lindborg (KD). Har de kontroll på kostnaderna? Det går inte att bara hoppas på god avkastning på reavinster från aktieaffärer för att få balans.

Senare under onsdagen samlades regionstyrelsen för att besluta om en så kallad närakut i Karlshamn. Det ärendet har dragits i långbänk. Ärendet fortsätter att dras i långbänken efter onsdagens möte.

Tjänstepersonerna ska återkomma med att namnförslag för näraktuten som egentligen inte är en akut. Och definitivt inte en dygnetruntakut. Det kanske behövs en namntävling för att det ska bli beslut?

Den som följer debatterna i region Blekinges beslutande församlingar noterar den irriterade stämningen bland beslutsfattande politiker.

Så länge Hälso- och sjukvårdsnämnden fortsätter att blöda är det ingen ordning och reda i vården. Det kan blekingarna vara övertygade om.