Vi måste älska tillväxten

Ledare Artikeln publicerades

Äntligen har det börjat röra på sig kring flygets utveckling i Blekinge. Larmrapporterna har duggat tätt när man ser på passagerarutvecklingen för trafiken mellan Kallinge och Stockholm. Jag vet att det jobbas med etablering av internationell trafik och det är väl bra.

Men det som är det kortsiktiga hotet är nedgången av inrikestrafiken. Kallinge är den flygplats som tappar mest passagerare i hela landet.

Men nu känns det som i vart fall några av de ledande politikerna har fått upp ögonen för utvecklingen och har börjat både fundera och ompröva sin inställning och arbete med frågan.

En av grunderna för nedgången av flygtrafiken är politikens svar på den ska flygskammen. Man har genom politiska beslut försvårat för möjligheten att flyga och det finns flera som applåderar nedgången av passagerartalen i Ronneby. Bakom vissa av dessa applåder döljer sig en märklig inställning till tillväxten. Givetvis inte för alla som applåderar, kan tilläggas så ingen behöver känna sig trampad på tårna.

Men det finns dom som tror att svaret på framtidens utmaningar, kring ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet, är lägre eller ingen tillväxt. Det är en felsyn som om den genomförs kan få gigantiska effekter.

I en värld där teknikutvecklingen går i en rasande hastighet kan aldrig en liten öppen ekonomi som den svenska välja en väg där vi riskerar att minska våra gemensamma resurser. Vi behöver göra tvärtom och ta till vara på möjligheten att öka resurserna istället. Samma sak gäller för Blekinge. Ett litet län, vid sidan om allfarvägen, kan aldrig hävda sig genom att tacka nej till utveckling.

Givetvis måste tillväxten vara både ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar. Och efter det kommer nästa stora fråga hur de växande resurserna ska fördelas. Det är en av de stora frågorna som borde stå i centrum men först efter att vi enats kring tillväxten betydelse.

Den politiska debatten fokuseras ofta kring fördelningen av tillväxten och för lite handlar om hur den kan stimuleras. Vi måste älska tillväxten för att klara framtidens utmaningar!