Nyheter

Kustbevakningen kan hjälpa polisen vid terrorism

Karlskrona Artikeln publicerades
Foto: Mattias Mattisson

Kustbevakningen ska stödja polisen med kort varsel vid insatser mot terrorism och annan allvarlig brottslighet till havs.

Det föreslås i ett gemensamt förslag till regeringen

Enligt förslaget ska Kustbevakningen hjälpa till med sjötransporter, flygtransporter och flygspaning vid brådskande polisiära insatser mot terrorism eller annan allvarlig brottslighet.

‒ Kustbevakningen har en tydlig närvaro i den maritima miljön, och de behov som Polismyndigheten har kan vi tillgodose, säger Johan Norrman, operativ chef på Kustbevakningen.

Kustbevakningen hjälper redan idag Polisen med transporter, men samarbetet kan utvecklas och förenklas enligt Johan Norrman, operativ chef på Kustbevakningen.

– Det handlar om att använda statens resurser så effektivt och ändamålsenligt som möjligt, säger Norman.

För att kunna genomföra förslaget behöver Kustbevakningen få mer pengar i anslag från regeringen. Det är dock oklart hur mycket det handlar om.