Besvikelse efter samarbetsbudget

Budget Artikeln publicerades
Kulturminister Amanda Lind (MP). Arkivbild.
Foto: Erik Simander/TT
Kulturminister Amanda Lind (MP). Arkivbild.

Filmbranschen och länsmuseerna är de stora förlorarna i kulturbudgeten. Regionala museer eller länsmuseer nämns knappt och produktionsrabatterna för filminspelningar uteblev.

Många aktörer har ivrigt väntat på höstbudgeten, inte minst filmbranschen som länge har efterfrågat produktionsrabatter för filminspelningar. Frågan är väl utredd: Tillväxtverket har tidigare räknat på att 300 miljoner kronor i en särskild fond skulle behövas för att göra Sverige lika konkurrenskraftigt som de flesta andra länder i Europa.

Men i budgeten togs frågan inte upp, vilket Eva Hamilton, ordförande för Film- och tv-producenterna tycker är bekymmersamt.

– Sverige halkar efter när vi tappar både kompetens och chanser till arbete och skatteintäkter i vårt land, till andra länder där man nu bygger upp "svenska" miljöer för att det är mer ekonomiskt försvarbart, säger hon, och tillägger:

– Vi får hoppas på nästa budget. Det här är den fråga jag diskuterar absolut mest med svenska filmare, alla vill ha produktionsrabatterna. Att inte ha det är snarare en nettoförlust.

Länsmuseerna besvikna

Även de hårt ansatta länsmuseerna hade hoppats på bättre nyheter.

– Regionala museer eller länsmuseer nämns inte i överhuvudtaget i budgeten och uppräkningen av samverkansmodellen ökar mycket blygsamt, med 23 miljoner, säger Jonas Hellberg, ordförande för Länsmuseernas samarbetsråd till TT.

Han hade stora förväntningar på regeringens fyra partier, som alla har pratat om att öka anslagen till samverkansmodellen. Nu är han besviken.

– Det är en svag första kulturbudget där det saknas ett hela landet-perspektiv. Det som satsas på museer satsas i Stockholm och urgröpningen av de regionala medlen, bland annat till länsmuseerna, fortsätter, säger han.

Bad om ekonomisk hjälp

Susanna Pettersson, överintendent på Nationalmuseum i Stockholm, är däremot mer än nöjd. Från nyöppningen den 13 oktober till den 31 december förra året hade Nationalmuseum oväntat många besökare. Man bad då om extra ekonomisk hjälp, men fick inget extra anslag i vårbudgeten. Nu får museet dock ett nytt anslag på elva miljoner kronor för ökade kostnader efter renoveringen. Nationalmuseum tillförs samtidigt 52 miljoner kronor för innevarande budgetår. Det betyder att museets underskott täcks.

– Jag är väldigt nöjd med budgeten. Vi har fått det vi har äskat. Vi har haft en väldigt bra dialog med kulturdepartementet, de har verkligen visat förståelse och stöttat oss, säger Susanna Pettersson.

"Försvara barns rätt"

Kulturminister Amanda Lind (MP) har redan avslöjat en av nyheterna, att regeringen återinför det statliga stödet till kulturskolorna fullt ut, så att 100 miljoner kronor årligen avsätts till de kommuner som bedriver kulturskoleverksamhet.

Hon är nöjd med budgeten, där fokus framför allt har legat på att genomföra den utifrån januariavtalet med Centern och Liberalerna.

– Men jag är medveten om behovet av produktionsrabatter för att skapa rättvisa förutsättningar för filmproduktion i Europa. Det är inte en fråga som är bortglömd, säger hon till TT.

Även länsmuseernas situation är något som Amanda Lind tänker återkomma till.

– Det är samma där, jag är medveten om att många regionala kulturverksamheter har en tuff ekonomisk verklighet. Det vi har gjort i den här budgeten är att vi har stärkt de generella anslagen till kommunerna och i och med det nya omfördelningssystemet så kommer glesbygdskommuner och kommuner runt om i landet få ett tillskott. Det är klart att det också gynnar regional kulturverksamhet.

TT: Hur mycket har du fått kompromissa?

– Det är klart att jag som kulturminister och Miljöpartist alltid vill ha mer pengar till kultur. Men det här är den första budgeten, det kommer fler.

Fakta

Fakta: Kulturbudgeten

Förslagen som presenterades i höstbudgeten innebär en ökning av kulturbudgeten med 292 miljoner kronor varav pris- och löneomräkningen utgör cirka 94 miljoner kronor. Budgeten ligger i år på 8,523 miljarder.

Fri entré-reformen föreslås stärkas med ytterligare 10 miljoner kronor utöver den ursprungliga nivån om 80 miljoner.

Regeringen föreslår även att Kungliga Operan tilldelas en låneram om 126 miljoner kronor för att kunna bygga om och renovera operabyggnaden.

Stiftelsen Bergmancenter på Fårö får 1,5 miljoner kronor i årligt stöd från och med 2020.

Myndigheten för kulturanalys tillförs 2 miljoner kronor om året från och med 2020.

Regeringen återinför det statliga stödet till kulturskolorna fullt ut, så att 100 miljoner kronor årligen avsätts till de kommuner som bedriver kulturskoleverksamhet.

Nationalmuseum i Stockholm får ett nytt anslag på 11 miljoner kronor för ökade kostnader efter tidigare renovering. Museet tillförs samtidigt 52 miljoner kronor för innevarande budgetår.

Visa mer...