Statens konstråd krävs på böter efter ridåköp

Konst Artikeln publicerades

Statens konstråd riskerar böter på 105 000 kronor då myndigheten enligt Konkurrensverket inte följt reglerna för offentlig upphandling, rapporterar Kulturnyheterna.

Det handar om ett inköp av en textil ridå till Linköpings universitet våren 2017. Statens konstråd medverkade vid beslutet och bortsåg från kravet att annonsera ut uppdraget enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). En konstnär valdes ut ur en grupp av sex möjliga och beslutet att inte annonsera motiverades med att endast den utvalda konstnären kunde skapa konstverket i fråga.

Men det blev bakläxa både i förvaltningsrätten i Stockholm och hos Konkurrensverket och nu krävs Statens konstråd på böter.

”Det är bra att få ytterligare klarhet i var gränserna går för annonseringsskyldighet vid köp av konstverk och när undantaget för konstnärlig prestation kan tillämpas”, skriver Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten i ett pressmeddelande , där han också kritiserar att Statens konstråd bortsett från förvaltningsrättens beslut.