Ta del av våra användarvillkor

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat våra användarvillkor så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

Jas-plan kraschade i känsligt vattenområde

2013 stängdes dricksvattentäkten i Kallinge på grund av den riksbekanta PFAS-kontamineringen.
En ny täkt anläggs därför just nu i Karlsnäs.
På tisdagen störtade ett Jas-plan i det framtida vattenskyddsområdet.
Foto: Blekinge flygflottilj/Fˆrsvarsmakten

Under tisdagen orsakade Jas-kraschen i skogarna norr om Kallinge oro och frågor i den kommunala förvaltningsorganisationen.

Eva-Marie Lundberg, inspektör på miljö- och byggnadsförvaltningen, tänkte direkt på det blivande vattenskyddsområdet när Jas-haveriet blev känt.

– Vi ville ju veta exakt var flygplanet har kraschat, med tanke på vår nya kommunala vattentäkt. Haveriet skedde inom det som ska bli det yttre vattenskyddsområdet, vilket kanske kan ses som lite tursamt.

– Det kunde ju i det avseendet ha varit värre och närmare själva brunnarna, säger hon.

Just nu läggs nya vattenledningar i marken mellan brunnarna i Karlsnäs och vattenverket i Brantafors, i Kallinge.

Just nu grävs ledningar i marken, mellan den nya kommunala dricksvattentäkten och vattenverket i Kallinge.
Just nu grävs ledningar i marken, mellan den nya kommunala dricksvattentäkten och vattenverket i Kallinge.
Foto: Jens Svensson
Flygplanshaveriet skedde i det som ska bli det yttre vattenskyddsområdet.
Flygplanshaveriet skedde i det som ska bli det yttre vattenskyddsområdet.
Foto: Jens Svensson

Ännu har inga formella beslut fattats om att Karlsnäs och trakterna däromkring ska bli ett vattenskyddsområde, just nu pågår remissinhämtning från berörda parter. Men redan nu står det klart att haveriet skedde i ett känsligt markområde.

– Flygplanet ligger mitt i tillrinningsområdet för våra brunnar i den nya vattentäkten. Men vi vet som sagt ännu väldigt lite, utan får förlita oss på den information som kommer från Försvarsmakten, säger Conny Miketinac, va-chef på det kommunala vatten- och avloppsbolaget Miljöteknik i Ronneby.

Enligt va-chefen kommer prover att tas på haveriplatsen, så snart Statens Haverikommission är klar med sitt arbete och vrakdelarna har transporterats bort.

Han poängterar att det är viktigt med återkommande och långsiktig uppföljning av hur Jas-kraschen kan ha påverkat den nya dricksvattentäkten i området.

– Bland annat måste vi veta hur flygbränsle och den komposit som finns i Jas-plan, och som brann i samband med kraschen, kan ha påverkat vårt vatten.

Komposit kan bilda giftiga gaser och dammpartiklar vid brand.

Den nya dricksvattentäkten etablerades härom året sedan Miljöteknik tvingats stänga ner den tidigare täkten i Kallinge.

2013 gjordes nämligen upptäckten att dricksvattnet i Kallinge och delar av Ronneby var kontaminerat av högfluorerade ämnen – med benämningen PFAS.

Senare tog Försvarsmakten på sig ansvaret för kontamineringen. PFAS hade under många år funnits i det brandskum som tidigare användes på flygflottiljen F 17:s brandövningsplats.

Ett stort antal personer har genom provtagning konstaterats ha förhöjda värden av PFAS i blodet, på grund av det förorenade dricksvattnet.

I ett vattenskyddsområde regleras bland annat transporter och hantering av petroleumprodukter.

Läs mer