GDPR Illustration

Ta del av våra användarvillkor

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat våra användarvillkor så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. E-tidning
  1. Shop
  2. Tjänster
  3. Annonsera
  4. Tipsa oss!
  5. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Jörgen Klinthage: Sanering av deponi kan bli dyr historia för skattebetalarna

Ingen vet idag exakt vad en sanering av området kan kosta. Kommunen har beräknat kostnaden för förseglingen till 21 miljoner kronor fördelat över tre år.
Jörgen KlinthageSkicka e-post
SÖLVESBORG • Publicerad 13 februari 2021 • Uppdaterad 16 februari 2021
Jörgen Klinthage
Detta är en personligt skriven text i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: Peter Åklundh

Hur mycket dyrare det nu kan bli om en ny markundersökning måste genomföras är svårt att säga. Frågan är var kommunens gräns går för när det inte längre blir ekonomiskt försvarbart.

När städerna och samhällena växer och förtätas så blir tidigare ointressanta deponier intressanta för exploatering och hamnar i attraktiva lägen.

Samtidigt är det givetvis viktigt att ha kontroll på vilka typer av avfall som deponerats och vilka miljörisker som finns i området.

Att länsstyrelsen nu kräver en ny markundersökning av området av den gamla deponin i Innerhamnen var kanske inte helt oväntat. Länsstyrelsen var redan i processen när en ny detaljplan skulle tas fram tydliga med sina invändningar.

Men framför allt handlar det kanske just om en långtgående försiktighet hos länsstyrelsen inte minst för att projektet att bygga just bostäder ovan på en gammal deponi är banbrytande och unikt i Sverige.

Statens geotekniska institut avråder i första hand att bygga på nedlagda deponier och om det ska bebyggas så anser SGI att avfallet bör schaktas bort. Varje fall under de planerade byggnaderna, eftersom det produceras så kallad deponigas som kan tränga in i byggnaderna.

Frågan är hur stor del organiska ämnen som finns i den gamla deponin, enligt uppgift ska det vara mestadels byggvaror och schaktmassor.

En ny stadsdel i innerhamnen innefattar även en rad utmaningar. Under många år av hamn- och industriverksamhet finns det också misstänkta spår av föroreningar i marken som kräver en ordentlig sanering. En del av fastigheten utgörs av en gammal soptipp.

Även om det är snart femtio år sedan som deponin senast var aktiv så finns de gamla synderna inkapslade.

Enligt tidigare utredningar som kommunen har gjort så omfattar detta aktuella området för deponin cirka 14 600 kvadratmeter.

Deponin har använts från 1920 och fram till cirka 1972. Från 1963 officiellt endast schaktmassor och byggavfall. Deponins överyta ligger bara ett par meter över vattnet, men mäktigheten anses betydande. Detta eftersom avfall och täckmaterial trängt långt ner i bottensediment.

Deponin är placerad i riskklass 2, vilket är den näst högsta klassen enligt Naturvårdsverket. Vilket innebär stor risk på Naturvårdsverkets den fyragradiga skala som baseras på generella bedömningar efter den verksamhets om funnits på platsen.

Att göra ännu en kompletterande markundersökning försenar inte bara projektet ytterligare utan gör det dyrare.

Samtidigt är det frågan om en fördyring kan stoppa de långtgående planer i förhållande till de stora värden som en ny stadsdel och den boost som det skulle kunna ge Sölvesborg.

För trots allt så handlar det inte bara om 400 nya bostäder utan också om en framtidsvision som skulle höja Sölvesborgs attraktion på ett betydande sätt.