Sverige & Världen

Höga skadestånd i amerikansk PFAS-skandal

Sverige/Ronneby Artikeln publicerades
Herman Afzelius, ordförande i PFAS-föreningen i Kallinge, när dåvarande miljöministern Åsa Romson (MP) var på besök i Ronneby.
Foto:Maths Olsson
Herman Afzelius, ordförande i PFAS-föreningen i Kallinge, när dåvarande miljöministern Åsa Romson (MP) var på besök i Ronneby.

2013 uppdagades det att 5 000 Ronnebybor fått i sig höga halter av miljögifterna PFAS via det kommunala dricksvattnet.

Naturvårdsverket kartlägger farliga PFAS-kemikalier sedan några år tillbaka – och i USA dömdes nyligen ett kemiföretag till att betala ett skadestånd på sex miljarder kronor till 3 500 personer som drabbat. En uppgörelse som följs med intresse från PFAS-föreningen i Kallinge.

Nu har omkring 2 000 potentiella utsläppskällor identifierats – och regeringen förlänger uppdraget, rapporterar Vetenskapsradion.

Kemiskt framställda kolkedjor bundna till flouratomer, PFAS, som av naturen är i princip omöjliga att bryta ned, orsakar enligt flera studier skador på både djur och människor.

2013 blev det känt att dricksvattnet i Kallinge i Ronneby kommun innehöll höga halter av PFAS. Cirka 5 000 barn och vuxna tros ha fått i sig kemikalien. De drabbade stämde senare Ronneby Miljö och Teknik AB. Efter att miljöskandalen blivit känd tillsatte regeringen en kartläggning av den farliga kemikaliegruppen.

Nu har Naturvårdsverket fått uppdraget att fortsätta karläggningen. Information från myndigheter och företag pekar på 2 000 potentiella utsläppskällor.

– Om ett år ska vi rapportera mer i en lägesrapport, men jag tror att det kommer bli ett flerårigt arbete för att göra den här kartläggningen, säger handläggare Karin Norström till SR.

I USA har kemiföretaget Dupont nyligen dömts att betala motsvarande sex miljarder kronor till 3 500 personer som drabbats av att företaget förorenat dricksvatten.

Något som Herman Afzelius, ordförande i PFAS-föreningen i Kallinge, har koll på.

– Vi följer ganska noga de 3 000 som gått upp i rätten mot den fabrik som förgiftade dem, säger Afzelius till SR Blekinge.

– De har nått framgång. Mycket av vårt material bygger på de studier som gjorts där under väldigt lång tid. Det är den enda typ av forskning som gjorts där man ser ett resultat på människor. Vi har haft kontakt med det nätverk som driver deras sak, haft kontakt med deras jurister, säger Herman Afzelius vidare.

Efter den lokala PFAS-föreningen stämning mot det kommunala bolaget Ronneby Miljö och Teknik AB inväntar man nu bara resultatet av den rättsliga prövningen.

– Det är inte så att vår förening och medlemmar är ute efter ersättningsbelopp i miljonklass till personer. För oss är det viktiga att man ser till att ta hand om – med förebyggande sjukvård, mer forskning, för de som blivit sjuka, se till att ersätta dem, säger Herman Afzelius till SR Blekinge.

Fakta

PFAS

PFAS är ett samlingsnamn på flera kemikalier, som är giftiga i olika grad.

Det ämne som förr användes i brandskum heter PFOS och är ett av de mest giftiga. Numera finns ett EU-förbud för PFOS i brandskum.

Flera PFAS-ämnen används fortfarande, framför allt för impregnering av skor och kläder.

Källa: Livsmedelsverket

Visa mer...