Snällhet lönar sig, även i företagsvärlden

Karlskrona Artikeln publicerades
Johnny Gylling är konsult inom hållbart företagande.
Foto:Jan Hinderson
Johnny Gylling är konsult inom hållbart företagande.

”Don’t be evil” och ”Den som är stark måste också vara snäll”

Det första citatet kommer från Google, det andra från Bamse.

Johnny Gylling, som är konsult i ansvarsfullt företagande använder båda citaten när han förklarar vikten av snällhet i företagsvärlden.

– Det finns inga hundraprocentigt snälla företag, eftersom de är vinstdrivande och eftersom det inte finns några felfria människor. Men det finns goda skäl att sträva efter att vara så god som möjligt i sitt företagande, säger han och nämner fem:

Företaget bidrar till en hållbar utveckling – det är nödvändigt för allas vår fortlevnad.

Det blir lättare att rekrytera medarbetare om företaget har ett gott rykte.

Företaget uppfattas mer positivt av sina kunder.

Det är lönsamt – hållbara företag producerar smarta lösningar.

Företaget kan ha lättare att få finansiering.

Man använder framför allt två begrepp inom det här området: CSR som står för CorporateSocial Responsability (alltså företagens sociala ansvar) och Hållbarhet, som framför allt används för miljöansvaret.

Johnny Gylling är CSR-konsult och arbetar i sitt företag GE99 med att hjälpa andra företag att göra hållbarhetsredovisningar.

Han menar att man kan tala om hållbarhet som en treenighet: miljömässig, ekonomisk och social.

Det vill säga arbeta för en bra yttre miljö och arbetsmiljö, vara juste mot kunder och personal – och tjäna pengar, så att företaget kan överleva och utvecklas.