Bakade pizza bland byggdamm och muslort

Blekinge Artikeln publicerades

Trots renovering och asbestsanering fortsatte en pizzeria i Karlshamns kommun att ha öppet. Nu åtalsanmäler Miljöförbundet Blekinge Väst restaurangen.

I februari genomgick pizzerian en renovering som var så omfattande att Miljöförbundet Blekinge Väst inte kunde tillåta verksamhet under byggtiden.
– Vi såg att hela köket var utrivet. Det gick inte att ha öppet eftersom det saknades grundläggande funktioner för en livsmedelslokal, säger Per-Ola Persson, livsmedelsinspektör och ställföreträdande miljöchef på Miljöförbundet Blekinge Väst.

Fel temperatur
Någon vecka efter att förbudet utfärdats passerade en livsmedelsinspektör restaurangen och såg då att det fortfarande var full verksamhet där. Kunder gick in och kom sedan ut med pizzakartonger.
– Vi påminde då ägaren om vårt förbud mot att ha öppet. Han lyssnade motvilligt, säger Per-Ola Persson.
Ytterligare någon dag senare, den 24 februari, gjorde Miljöförbundet en uppföljande inspektion. Pizzabakandet fortgick mitt bland all byggbråte, precis som om inget hade hänt. En stor mängd livsmedel förvarades i rumstemperatur. Exempelvis låg strimlade champinjoner i nätbackar mitt på det smutsiga golvet. Strimlad skinka stod i en oövertäckt burk i bygglokalen.

Kan begått brott
”Lokalens skick, utformning och eftersatta rengöring var sådan att de livsmedel som hanterades däri inte kunde anses vara säkra för konsumtion”, skriver Miljöförbundet i sin rapport där man också konstaterar att det på golven, där livsmedel förvarades, ”fanns spår och spillning efter gnagare”.
”Det är stor risk för att de livsmedel som förvarats och hanterats i anläggningen under tiden renoveringsarbeten pågått, kan ha kontaminerats av patogena bakterier eller andra orenligheter”, skriver Miljöförbundet.
– Eftersom vi påminde ägaren om förbudet lämnar vi nu över ärendet till miljöåklagare, som får ta ställning till om ägaren begått något brott mot livsmedelslagen, säger Per-Ola Persson.
Pizzerian är nu färdig-renoverad och godkänd som livsmedelslokal.