Kartläggning av mikroplaster i Östersjön

Karlskrona Artikeln publicerades
Foto:Hasse Holmberg

Hur mycket mikroplaster finns det egentligen i Östersjön, och hur kan vi stoppa det?

Det och många andra frågor vill ett nystartat projekt få svar på – och boven är i många fall alla reningsverken.

IVL Svenska Miljöinstitutet arbetar med tillämpad forskning för att få bukt med miljöproblem.

I juli startades projektet Micropoll vars uppgift blir att ta ett helhetsgrepp kring problemen av mikroplaster i Östersjön.

Här ligger fokus:

* Hur skadliga är mikroplasterna?

* Hur mycket mikroplaster finns det i Östersjön?

* Var kommer det ifrån?

* Hur kan man stoppa det?

Trots de senaste årens uppmärksamhet kring plaster i haven så saknas det fortfarande kunskap i frågan, menar IVL.

Nu har man gjort provtagningar längs Östersjöns kustremsor, både på den svenska sidan och längs Estland, Lettland och Litauen.

Att ta bort mikroplaster från havsmiljön är enligt IVL nästintill omöjligt, mycket beroende på deras storlek och att de redan är så utspridda.

Men det finns ändå saker att göra menar man.

– En väg som mikroplaster kommer ut i havsmiljön är via avloppsvatten som inte renas tillräckligt bra eller inte alls. Reningsverk som har hög reningsgrad tar redan idag även bort omkring 95-99 procent av mikroplasterna. Men det finns många reningsverk runt Östersjön som inte fungerar så bra, säger Christian Baresel på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Det finns brister kring reningsverken även i Sverige.

– Det finns stor potential till förbättringar. Moderna svenska reningsverk kan släppa ut stora mängder mikroplaster när ledningsnätet eller reningsverken är överbelastade, till exempel i samband med kraftiga regn och snösmältning.

– Vi vill därför i detta projekt titta på olika alternativ för hur dessa sidoströmmar kan hanteras och utvärdera vilken effekt det skulle ha på den totala belastningen av mikroplaster, säger Christian Baresel.

Försöken kommer huvudsakligen att utföras i IVL Svenska Miljöinstitutets forskningsanläggning Hammarby Sjöstadsverk.