Några kan styra sin arbetstid - andra inte alls

Blekinge Artikeln publicerades

Det finns två motsatta trender i arbetslivet. Några kan fysiskt jobba var som helst. Andra kan inte alls styra över sitt arbete.

Tidigare har tjänstemannaarbetet haft tydliga ramar för var och när arbetet ska utföras. De gränserna är alltmer utsuddade. Arbetet för vissa präglas idag av gränslöshet och flexibilitet.
Det visar undersökningen som fackförbundet Unionen har gjort.
– Tjänstemännen är lojala och gränsen mellan arbetsliv och privatliv blir allt suddigare. Om vi ska hålla till pensionen måste det till en större långsiktighet i arbetslivet, säger Åsa Märs, pr-chef på Unionen.

Hoppar lunchen
En rimlig arbetsbelastning är arbetsgivarens ansvar. Det är arbetsgivaren som har ansvaret för arbetsmiljön. Många kan idag fysiskt jobba var och när som helst. Tiden mellan arbetsliv och privatliv luckras upp och blir alltmer flytande.
Det kan i ett första steg handla om att öka arbetsinsatsen - dra in på pauser och därmed tid för reflektion. Eller att hoppa över lunchen.
För andra innebär förändringarna i arbetslivet svårigheter att styra över sitt eget arbete, både när det gäller takt, schemaläggning och inflytande.

Måste vila
I slimmade organisationer, där tjänstemännen utsätts för höga krav och ständiga förändringar, är det svårt att känna sig tillräcklig.
Vanliga orsaker till stress i arbetslivet är bland annat höga effektivitetskrav, tidsbrist och krav som inte överensstämmer med tjänstemännens förmåga att hantera dem.
Stress är en naturlig reaktion på den obalans som uppstår när vi ställer för höga krav på vad vi ska klara av. Problemet förvärras om vi inte låter kroppen vila och återhämta sig.
En tidig signal om att det är svårt att koppla av från jobbet är att sömnen blir störd.