Nu får väktare ingripa överallt på sjukhusen

BLEKINGE Artikeln publicerades
Stefan Österström är säkerhetschef på Landstinget Blekinge.
Foto:Maths Olsson
Stefan Österström är säkerhetschef på Landstinget Blekinge.

Polisen har godkänt att väktare patrullerar hela sjukhusområdet både i Karlskrona och i Karlshamn.

– Nu kan vi höja tryggheten, säger säkerhetschefen Stefan Österström.

Landstinget har tillgång till väktare dygnet runt. Det nya tillståndet från polisen innebär enligt säkerhetschefen Stefan Österström inte att det blir fler väktare, däremot att de får möjlighet att agera på fler platser.

– Det blir toppen. Det skapar förutsättningar för oss att höja tryggheten på sjukhusområdet. Det ligger i linje med vårt förebyggande arbete, säger han.

Nu får väktare patrullera och ingripa i samtliga byggnader, parkeringar, parkeringshus och kulvertar, både i Karlskrona och i Karlshamn. Ordningsvakter får däremot inte tjänstgöra på helikopterplattan som är klassad som skyddsobjekt.

I många år framöver kommer sjukhusområdena att vara byggarbetsplatser och det finns risk att obehöriga tar sig in där.

– Vi har inte haft några incidenter kopplade till bygget än, men nu får väktarna möjlighet att ingripa där också om det behövs. Det här är framför allt förebyggande, säger Stefan Österström.

I snitt har bevakningsföretaget i år rapporterat 37,5 incidenter i månaden, till största delen handlar det om hot och våld och ordningsstörande. 2016 rapporterades i snitt 51 incidenter i månaden och 2015 rapporterades 48,6 incidenter i månaden.