Politiker oense om hospice

BLEKINGE Artikeln publicerades
Alexander Wendt (M).
Foto:Mattias Mattisson
Alexander Wendt (M).

– Våga sätt ner foten och etablera ett hospice i Blekinge.

Alliansen tycker att den politiska majoriteten har gett ett alldeles för vagt besked.

Förra året biföll partierna i landstingsstyrelsen förslaget att titta närmare på om det hade gått att införa ett hospice för personer som drabbats av en livshotande sjukdom. Under måndagen var ärendet återigen uppe för beslut.

Landstingsdirektören har nu fått i uppdrag att komma med ett förslag till inriktningsbeslut om en utveckling av den palliativa vården, där hospice kan vara en framtida utvecklingsmöjlighet. Men Alliansen, bestående av Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna, var inte nöjda med detta.

– Vi är lite förvånade. Vi trodde ärligt talat att man skulle gå lite längre. Att ett hospice kan bli en del av verksamheten tycker vi är för vagt. Genom de som jobbar med det vet vi att det finns ett behov, säger Alexander Wendt (M).

Han och de andra i allianspartierna hade hellre sett att den politiska majoriteten bestämt att ett hospice ska bli verklighet. Eftersom underlaget säger att det för tillfället finns behov av sju-tolv platser för hela länet är deras förslag att inrätta hospiceverksamhet i anslutning till den befintliga palliativa vårdenheten på Blekingesjukhuset i Karlshamn. Ett annat förslag är att utreda möjligheten att bedriva det i stiftelseform.

Christel Friskopp (S) menar å sin sida att ärendet har utretts nog då det också återremitterades strax före jul. Hon ser dessutom hellre att det satsas på det som redan finns än att det startas ett nytt hospice.

– Vi känner att vi vill utveckla vår egen palliativa vård först, den är oerhört viktig, men vi vill inte stänga dörren helt för vi vet inte hur det ser ut om ett eller två år, säger hon.