"Skanska talar inte sanning"

Blekinge Artikeln publicerades

Vem beställer en ny Ferrari, upptäcker vid leverans att den är feltillverkad, har fel färg och är rostig och repad, men tar ändå emot den och betalar fullt pris?

Frågan ställs av Mikael Blomqvist som reagerat starkt på Skanskachefen Håkan Isfelts uttalande i tisdagens Sydöstran. Isberg som är regionchef för Skanska Sydost bemötte där kritiken från Blomqvist mot det sätt som Skanska skött byggandet av hans ”kubhus” på Hantverkargatan. Ett fuskbygge, menar Blomqvist. Det har inte heller godkänts vid slutbesiktningen där det finns 299 fel dokumenterade. Isberg säger att det skett förändringar i underlaget under byggets gång.

– Det är förvånande att en regionchef i Skanska inte håller sig till sanningen, säger Mikael Blomqvist.
– Skanska har givetvis liksom jag haft möjlighet att påvisa accepterade förändringar innan besiktningsmannen lämnat sitt utlåtande. Inga förändringar jämfört med förfrågningsunderlaget är accepterade av mig.

– Skanska har både köpt prefabelementen till betydligt lägre krav än föreskrivet trots att jag från början sagt att det inte stämmer med vad jag beställt.

Blomqvist menar att sprickor, felgjutningar, kulörfel, måttfel och toleransfel löpande byggts in under bygget. Fel som inte går att rätta till utan att byta ut elementen, och det går inte att göra utan att montera ner huset.

– Skanska har varken följt sitt eget kontrollprogram eller kontrollplan enligt plan- och bygglagen. Deras detaljprojektering och påstådda kvalitetskrav ingår i entreprenaden.