Succé för hembesök

RONNEBY Artikeln publicerades
Distriktssköterskan Malgorzata Knap är ett känt ansikte för Jan-Olof Athle. 4 bilder
Foto:Mattias Mattisson
Distriktssköterskan Malgorzata Knap är ett känt ansikte för Jan-Olof Athle.

Varje vecka gör en specialistläkare cirka 25 hembesök med primärvårdens läkarbil.

Sydöstran fick följa med på ett besök hos en av patienterna, Jan-Olof Athle i Ronneby.

Sedan i början av 2016 har läkarbilen kört hem till patienter i Ronneby kommun. Syftet med hembesök är bland annat att undvika antalet ambulanstransporter och inläggningar som inte är nödvändiga.

Med läkarbilen vill man öka antalet hembesök och skapa ökad trygghet i hemmet för både vårdtagare och anhöriga.

– Det är en gammal vårdform i ny tappning, säger specialistläkaren Christian Fabricius.

Han säger att det är en nationell idé som finns nu om att höja kvaliteten i vården genom att i så stor mån som möjligt åka ut till patienterna, i stället för att de ska behöva ta sig till sin vårdcentral eller sjukhuset.

– Något som annars kan ta tre dygn kan i stället göras på tre timmar, säger han.

– Det sparar också mycket tid för läkarna på vårdcentralerna. Detta är verkligen framtiden, säger Kerstin Lanér, avdelningschef på Lyckeby vårdcentral.

Sedan i december kör nämligen läkarbilen också hem till patienter som är listade hos Lyckeby, Rödeby och Wämö vårdcentral i Karlskrona kommun.

Jan-Olof Athle, boende i Ronneby, är en av patienterna som regelbundet får hembesök. Han har andningsbesvär, men kan i hemmet få hjälp med att andas in läkemedel som vidgar luftrören.

– Framför allt att man får lugn och ro, säger han om fördelen med att vårdpersonalen numera kommer hem till honom.