Vad gäller striden?

Blekinge Artikeln publicerades

Havsbotten under Tjuktjer- och Beaurforthaven innehåller stora mängder olja och naturgas. Shell planerar ett stort projekt för att hitta naturtillgångarna. Fem försöksbrunnar ska borras.
Enligt Shell är Arktis nästa stora olje- och gasområde, det kan spela en viktig roll för framtidens energiförsörjning.

I december 2011 fick Shell tillstånd av amerikanska havs- och energimyndigheten BOEM att exploatera Tjuktjer-området. Provborrningarna ska inledas i juli i år, med hjälp av två oljeborrningsskepp.
Enligt Shell har man tillgång till "det mest robusta arktiska oljeläckagesystem som industrin känner till".

Greenpeace hävdar att miljöriskerna är stora. Isförhållandena är förrädiska, regionen "hemsöks av vilda stormar och bittra minusgrader".
Miljöorganisationen underkänner Shells oljesaneringsplan och hävdar att saneringen överges om vädret är för dåligt, och att oljelänsar fungerar dåligt i kylan.